Zulfiya Hudayberganova: Migrantům se zdravotní pojištění v ČR nelíbí, za změny ale nebojují

Zulfiya Hudayberganova.

Cizinci žijící v České republice považují místní systém zdravotního pojištění za diskriminující a nevýhodný. Jsou ale příliš pasivní a čekají, že se vše vyřeší samo. „Tak to ale přece není – mlčení je souhlas,“ říká v rozhovoru pro EurActiv Zulfiya Hudayberganova z Uzbekistánu, která se již několik let zasazuje za spravedlivější přístup migrantů a migrantek k veřejnému zdravotními pojištění.

Zulfiya Hudayberganova pochází z Uzbekistánu a v České republice žije již sedm let. Pracuje v neziskovém sektoru a je aktivní v kampani za veřejné zdravotní pojištění pro cizince. Se svými zkušenostmi vystoupila na nedávném kulatém stolu „Zdravotní pojištění migrantů a migrantek v České republice“, které pořádalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR a NESEHNUTÍ ve spolupráci se zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR. 

  • Jaký je v souvislosti s povinným zdravotním pojištěním rozdíl mezi cizinci pocházejícími ze zemí EU a těmi, co do České republiky přicházejí ze třetích zemích? 

Cizinci z EU nemají povinnost zřizovat si zdravotní pojištění v České republice. Podle zákona může cizinec pocházející z některého členského státu EU pobývat v Česku tři měsíce, k tomu si v zemi původu zaplatí cestovní pojištění. Platí to i naopak, pokud chce Čech třeba na několik dní vycestovat do zahraničí.  

Pokud tu ale získá pracovní místo, tak zdravotní pojištění mít musí. To si musí zajistit i cizinec ze třetích zemí, pokud tu získá zaměstnání nebo trvalý pobyt. Na rozdíl od cizinců z EU musí mít ale i pracovní povolení, což je obtížné a není to na dobu pobytu (do 3 měsíců). 

Rozdíl je pak v tom, že cizinec pocházející ze zemí mimo EU, který nemá nárok na veřejné zdravotní pojištění, si musí zřídit komerční zdravotní pojištění, a to po celou dobu platného víza. Musí si jej navíc zajistit ještě před tím, než o vízum požádá, jinými slovy musí jej mít už v době, kdy o vízum žádá.  

  • Říkáte, že pokud tu cizinec nemá trvalý pobyt, nebo není zaměstnán, musí si platit tzv. komerční zdravotní pojištění. Jak se takové pojištění liší od veřejného pojištění? 

Komerční pojištění na rozdíl od veřejného pojištění se týká pouze lidí v dobrém zdravotním stavu. Například některé zdravotní pojišťovny požadují, aby dotyčný před uzavřením smlouvy prošel lékařskou prohlídkou. Pokud si cizinec sjedná pojištění u zprostředkovatele, který žádné prohlídky neprovádí, má povinnost vyplnit dotazník, zda nemá nějakou chronickou nemoc. 

Vidíte sama, že komerčním pojišťovnám tak jde hlavně o zisk, protože pojišťují studenty a cizince pouze do určitého věku. Komerční pojišťovna také nepokrývá vážné nebo chronické nemoci a stejně tak třeba porod, předčasný porod, novorozence s vrozenou vadou, psychiatrické ošetření nebo léky. Takhle bych mohla ještě pokračovat. 

  • A co tedy pokrývají? 

Jednou za rok prohlídku u praktického lékaře, gynekologa a některá pojišťovna i prohlídku u zubaře. 

  • Jsou tam ještě nějaké další rozdíly? 

Cizinec s uzavřeným komerčním pojištěním si nemůže sám vybírat lékaře. Musí chodit k tomu, s nímž má pojišťovna uzavřenou smlouvu. Výjimkou jsou pouze případy pohotovosti, kdy za sebe cizinec sám nerozhoduje. Pokud mu ale nemocnice neuzná kartu pojištěnce, pacient-cizinec musí ošetření uhradit v hotovosti. S pojišťovnou si to pak musí sám a v českém jazyce vyřídit. V takovém případě má ale pojišťovna právo zaplatit jen část faktury. 

Neposlední řadě pak platí, že každá pojišťovna pojistí cizince jen do určité výše a navíc mu může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. 

  • Často se setkáváme s tím, že cizinci si na tzv. komerční zdravotní pojištění stěžují, protože je drahé a jak zmiňujete, nemusí pokrývat ani běžné lékařské úkony. Proč je tomu tak? 

Pojištění pokryje jen to, co musí. Pokud si každý smlouvu před podepsáním přečte, zjistí, za co platí. Avšak i přesto, že se cizinec takto informuje, neznamená to, že pojišťovna bude správně dodržovat podmínky. Pak to bude záviset na cizincovi, zda bude schopen se spojit s právníky nebo sociálními pracovníky nevládních organizací a stát si za svými právy. 

  • Máte s tím osobní zkušenost? 

Ano, osobně jsem se s tím setkala, ale v mém případě nakonec vše dobře dopadlo. Avšak ne každý migrant se může o svá práva postarat. A hlavně, ne každý je zná. Problém spočívá v tom, že tlak je jednosměrný. Migranti jsou pasivní. Ano, stávající stav se jim sice nelíbí, ale bojovat za změny se nikomu nechce. Všichni čekají, že se to nějak změní samo. To tak ale přece není – mlčení je souhlas. 

  • Co by se podle Vás mělo změnit? 

Hlavní problém je legislativa a celý systém. Podle zákona o pobytu cizinců musí být každý cizinec pobývající na území ČR pojištěn. Ale co když je to cizinec se zdravotními problémy? Podle zákona o pojistně smlouvě může pojišťovna uzavírat smlouvu podle svého rozhodnutí. A hlavně – cizinec se zdravotními problémy nemůže uzavírat pojištění u jedné a té samé pojišťovny, protože nová smlouva nepokrývá starou nemoc. Znamená to, že pacientka, která chodí pravidelně ke gynekologovi s nějakou chorobou, což není tak neobvyklé, nebude moct s novou kartou chodit k tomu samému doktorovi. Pojišťovny neprodlužují již existující karty, ale vystavují nové. 

  • Jak by podle Vás měla být situace se zdravotním pojištěním cizinců v České republice řešena? 

Je smutné, že v demokratickém státě uprostřed Evropy se něco takového může stát. Systém je opravdu diskriminační. O děti občanů je postaráno, ale o děti migrantů ať se starají rodiče. Každý člověk by měl mít podle mě právo výběru a to třeba tak, jak to funguje například v Turecko, nebo si vezměte novou reformu v USA. Chceš být zaopatřen, tady máš veřejné pojištění. Nechceš být zaopatřen, tak ho mít nebudeš, když onemocníš, tak uhraď fakturu.

Rozhovor připravila Lucie Bednárová.