Tomáš Chmelík: Elektromobilita v EU potřebuje jednotné standardy

Tomáš Chmelík, Head of Clean Technologies, ČEZ a.s.

„Doba elektromobility přichází a dříve či později s ní budeme konfrontováni i v České republice. Je jen otázka, jestli na ni budeme připraveni či nikoli,“ říká v rozhovoru pro EurActiv Tomáš Chmelík ze skupiny ČEZ.

  • Tento týden jste v Bruselu vystoupil na semináři „Elektrické automobily – příležitost pro EU společnosti“. S jakými výsledky v rozvoji elektricky poháněných automobilů za skupinu ČEZ jste do Bruselu přijel?

Rád bych především představil náš pilotní projekt na rozvoj elektromobility v Česku, který bychom chtěli spustit v testovací verzi tento rok. Fyzicky viditelný by měl být na počátku příštího roku, kdy začneme stavět první dobíjecí stanice, měly by se objevit v ulicích první elektromobily, které s tímto projektem přímo souvisí. Náš projekt je podobně jako další evropské projekty založen na spojení energetické firmy jako je firma ČEZ a automobilky, která do projektu dodává automobily.

  • Jaká je vaše úloha v projektu?

Energetické firmy se většinou zaměřují na dobíjecí infrastrukturu, kde i my vidíme určitou dlouhodobou perspektivu a šanci. Nemáme v úmyslu vyvíjet nebo financovat výrobu automobilů nebo baterií. Vidíme se v tuto chvíli jako ten, kdo by mohl stavět síť dobíjecích stanic a tuto síť také provozovat.

  • Je o váš projekt a elektromobilitu v České republice zájem?

V Evropě je celkem zvykem, že se na projektu podílí více stran, včetně regionů a měst. V České republice se něco podobného teprve začíná vytvářet. Nicméně v tuto chvíli už cítíme reakci z míst, kde by měly dobíjecí stanice vzniknout. Hlásí se nám například různá místní sdružení, která mají o elektromobilitu zájem. My určitě chceme širší diskusi a pokusíme se téma elektromobility a její podpory vznést i na úrovni měst, krajů a vlády. Podle našich analýz každopádně doba elektromobility přichází a dříve či později s ní budeme konfrontováni i v České republice. Je jen otázka, jestli na ni budeme připraveni či nikoli.

  • Jaká je odezva z řad českých firem?

Odezva je poměrně pozitivní, ale je zde stále řada neznámých a překážek jako je třeba vysoká cena elektrobaterií a elektrických vozidel, která tyto čisté technologie při srovnání s klasickými automobily znevýhodňuje. Nicméně naše studie ukazují, že i to se má změnit. Přestože jsme pilotním projektem v oblasti, se kterou tu nejsou zatím velké zkušenosti, tak odezva českých firem tu je a je docela dobrá. Pozitivní reakce máme například od majitelů pozemků, které jsou vhodné pro výstavbu dobíjecích stanic.

Klasickým modelem jsou různá sportovní a obchodní centra, kde si mohou lidé zajít nakoupit a mezitím nechat baterie průběžně dobíjet. My v tuto chvíli testujeme, nakolik berou partneři elektromobilitu vážně a nakolik jsou ochotni jít do jisté míry rizika nebo sdílení nákladů. Co se týče dobíjecích stanic, tak už se v tuto chvíli bavíme o desítkách stanic, na které budeme muset vypsat výběrové řízení. Plánujeme ho na podzim tohoto roku.

  • Jaké jsou v současnosti hlavní překážky pro širší uplatnění elektromobility například v městské hromadné dopravě?

Samozřejmě že na prvním místě je to pořizovací cena, která je vyšší než u klasických vozů a kterou si dopravní firmy za současných podmínek jejich financování zpravidla nemohou dovolit. Druhá věc, která braní širšímu uplatnění i třeba na úrovni osobní dopravy, je stále ještě nedořešená standardizace některých technických věcí, jako je třeba zásuvka a konektor pro dobíjení. Tyto věci se zatím na úrovni příslušných orgánů v EU stále řeší a může se stát, že dobíjecí stanice, které teď postavíte, pak budete muset upravovat, protože se Evropa shodne na jiném standardu.

S cenou souvisí také to, zda je stát či region ochoten vyšší vstupní náklady elektromobility kompenzovat nějakou formou výhod. A nemusí to být jen finanční dotace. Pomoci mohou i třeba zvláštní pruhy pro městskou hromadnou dopravu, odpuštění poplatku za vjezd do centra nebo mýtného a podobně. Důležitá je také politická podpora a existence státní koncepce, která může usnadnit prosazování elektromobility na nižších rozhodovacích úrovních.

  • Jaké by měla vytvářet podmínky pro rozvoj elektromobility Evropská unie?

Rozhodně stojí za to upozornit na standardizaci. Je potřeba, aby rozhodnutí o standardizaci proběhlo rychle, protože čas hraje proti nám a může mařit současné investice.  Technologické a bezpečnostní standardy je důležité znát, a čím dříve budou nastaveny, tím dříve se na ně budou moci výrobci aut, i my jako výrobci infrastruktury, přizpůsobit a celé rozhodování se zrychlí a zjednoduší. V tuhle chvíli prostě nemá smysl, aby si každá vláda vymýšlela vlastní normy, které v ostatních zemích nebudou fungovat.

  • Dočkáme se toho, že ČEZ začne vyrábět také elektromobily?

Pravděpodobně nikoli. Tato oblast už je pro nás relativně vzdálená. Nevylučuji ale, že nevznikne nějaká forma užšího partnerství s automobilkou. Energetické firmy se ale možná více zapojí do výroby baterií, protože jejich využití může být v budoucnu mnohem širší než nyní. Větší angažmá v bateriovém průmyslu by nám mohlo být mnohem bližší než výroba vozidel. Vidím to tak, že jestli bude ČEZ v nějaké oblasti elektromobility tahounem, tak to bude v oblasti infrastruktury než na straně aut.

  • Za jakých podmínek byste si v tuto chvíli pořídil elektromobil?

Vzhledem k současným technologickým možnostem jsou elektromobily koncipovány jako malá auta do města nebo jako druhé auto do rodiny. Vzhledem k tomu, že jezdím do práce metrem, tak bych takový automobil asi zatím nevyužil. Ale za deset let už může být situace úplně jiná a auta s elektrickým pohonem mohou být úplně běžným spotřebním zbožím. Dokud se ale zásadně neprodlouží dojezdová vzdálenost, tak budou lidé vždy řešit dilema, co použít, když potřebuji dojet dál a nemám možnost dobíjet.


Tomáš Chmelík, Head of Clean Technologies skupiny ČEZ, a. s., vystoupil k tématu elektromobility tento týden také na semináři "Electric vehicles – Opportunity for EU companies", který se uskutečnil dne 6. října 2010 v Bruselu v rámci Evropského týdne regionů a měst Open Days 2010 (více informací zde).