Oldřich Martinů: Práce v Europolu je pro mě výzvou i odpovědností

Oldřich Martinů, zástupce ředitele Europolu

„Potřeboval bych, aby měl den o pět hodin více,“ říká o své nové práci bývalý prezident Policie České republiky a od letošního podzimu náměstek ředitele Evropského policejního úřadu (Europol) Oldřich Martinů.

  • Na konci října jste byl Radou EU formálně potvrzen zástupcem ředitele Europolu a 1. listopadu jste se své nové funkce ujal. Co pro Vás toto jmenování znamená?

Naprostou změnu jak profesního, tak soukromého života. Po 27 letech policejní kariéry v České republice jsem začal pracovat v zahraničí pro evropskou instituci, která sehrává stále důležitější roli v koordinaci spolupráce členských zemí EU proti závažné organizované kriminalitě a terorismu. Je to pro mne obrovská výzva a současně i odpovědnost, protože jsme se stal členem nejužšího vedení Europolu, a navíc na této pozici stále reprezentuji Českou republiku. S prací v zahraničí je spojené i stěhovaní a zařizování nového bydlení včetně celé řady administrativních záležitostí, což zejména na začátku spolu s aklimatizací v mezinárodním pracovním prostředí a novými úkoly zabírá spousta času. Prostě bych potřeboval, aby každý den měl tak pět hodin navíc. 

  • Co Vás vedlo k tomu ucházet se o takovou pozici? 

V prostředí mezinárodní policejní spolupráce jsem se menšími přestávkami pohyboval od roku 1996, od pozice ředitele Národní ústředny Interpolu v Praze až po předsedání policejním prezidentům Evropské unie v době našeho předsednictví. Chtěl jsem zkusit pokračovat v policejní kariéře na mezinárodní úrovni a využít tak své dosavadní zkušenosti. 

  • Co podle Vás rozhodlo, že jste zvítězil ve výběrovém řízení? 

K získání pozice mi pravděpodobně pomohla dlouholetá řídící praxe a zkušenosti s mezinárodní policejní spoluprácí, což jsem mohl promítnout do všech částí výběrového řízeni, od profesního životopisu, přes psychometrické a písemné testy až po závěrečný pohovor před komisí. 

  • S prací v Europolu již zkušenosti máte – v letech 2004-2007 jste zde působil jako člen správní rady za Českou republiku. Myslíte, že i tento fakt Vám ke jmenování pomohl? 

Díky členství ve správní radě Europolu jsem byl již v minulosti přímo zapojen do řídících a rozhodovacích procesů organizace a tyto znalosti samozřejmě využívám i při výkonu pozice náměstka ředitele. 

  • V čem bude spočívat Vaše práce? 

Do mé kompetence spadá úsek tzv. Corporate Governance, který v sobě zahrnuje většinu podpůrných činností v rámci Europolu. Například právní oddělení, strategické otázky rozvoje organizace, spolupráce s vnějšími partnery Europolu či tiskové a bezpečnostní oddělení včetně ochrany osobních dat. Z pozice náměstka mi však stejně jako ostatním dvěma kolegům náměstkům vyplývá celá řada dalších úkolů spojených s univerzálním zastupování a reprezentací Europolu a jeho ředitelství jak dovnitř organizace, tak navenek. 

  • Jaký je podle Vás rozdíl mezi prací pro policejní úřad ve členském státě a pro ten celoevropský?

Mezinárodní prostředí se odlišuje velkou rozmanitostí nejen jazykovou, která přirozeně napomáhá udržovat vysokou úroveň spolupráce a vzájemného respektu mezi zástupci jednotlivých zemí, kteří pro Europol pracují. Z hlediska běžných pracovních úkolů zde existuje celá řada obdobných postupů, od plánování přes práci s lidskými zdroji či finanční a rozpočtové otázky.