Michal Berg: EU by se podle Zelených měla stát federací

Zelení EU

© Zeleni.cz

Chceme být v jádru Evropské unie a v hlavním proudu evropské integrace. Musíme se stát konstruktivním partnerem, který se neomezuje jen na kritiku, ale přináší i pozitivní řešení, říká Michal Berg ze Strany zelených.

Rozhovor s Michalem Bergem ze Strany zelených pro Evropský bezpečnostní žurnál je další ze série předvolebních rozhovorů s představiteli nejvýznamnějších českých stran.

V programu říkáte: „EU by se v příštích letech měla stát místem, které Evropanům a Evropankám umožní efektivně hledat řešení otázek a výzev, které v moderním světě překonávají hranice a suverenitu evropských národních států.” Je nutná reforma, aby se z EU skutečně stalo to místo, o kterém hovoříte? Jakým způsobem toho může EU docílit? Měla by se EU reformovat do podoby federace?

Ano, EU by se měla stát federací. Lidé dnes nemají jasno, jaké jsou pravomoci EU, kde leží politická odpovědnost a jak svým hlasem ve volbách její směřování změnit. Není to chyba občanů.

EU je v současnosti na půli cesty mezi konfederací a federací (právníci označují EU jako mezinárodní instituci sui generis – tzn. jako jedinou svého druhu). Dokončení integrace EU a vytvoření federace by znamenalo zjednodušení celé instituce tak, aby bylo pro Evropany její fungování srozumitelné. Dále by to znamenalo jasný vztah mezi hlasem ve volbách a kroky evropské vlády a s tím i související jasnou politickou odpovědnost. Když nebudou občané EU souhlasit s kroky federální vlády, vymění vládu, ale nebudou odsuzovat EU jako takovou.

Konkrétně lze EU v hrubém náčrtu federalizovat tímto způsobem: zrušit Radu a odstranit z rozhodování o složení Evropské komise vliv hlav národních států tak, aby byla Evropská komise závislá na přímo voleném Evropském parlamentu.

Celý rozhovor naleznete na stránkách Evropského bezpečnostního žurnálu.