Marek Ženíšek: Čeští politici musí přestat Unii vinit z vlastních selhání

Marek Ženíšek EU

© TOP 09

Jednou z garancí našeho setrvání v jádru EU je co nejrychlejší přijetí eura. Ještě důležitější však je celková změna přístupu k EU, říká garant zahraniční politiky TOP 09 Marek Ženíšek.

Rozhovor s 1. místopředsedou TOP 09 Markem Ženíškem pro Evropský bezpečnostní žurnál je další ze série předvolebních rozhovorů s představiteli nejvýznamnějších českých stran.

V posledním volebním programu TOP 09 usiluje o to, aby česká zahraniční politika byla dlouhodobě konzistentní. Jak chce tohoto cíle TOP 09 docílit?

Zahraniční politika musí být jednou z oblastí, kde se vláda musí snažit nalézat shodu s opozicí. Výroky jednotlivých ústavních představitelů (včetně prezidenta) musí být v souladu s prioritami vlády. Zahraniční politika musí být tvořena nejen politiky, ale také odborníky ze státní správy, univerzit a povolaných neziskových organizací. Pouze soustavný a substantivní dialog umožní definování a zachovávání jednotné linie zahraniční politiky bez ohledu na změny politických garnitur.

Podporujete pozici ČR v jádru EU. Jak dosáhnout toho, aby se ČR do toho jádra dostala?

Ano. Jednou z garancí našeho setrvání v jádru EU je co nejrychlejší přijetí eura. Ještě důležitější však je celková změna přístupu k EU – čeští politici musí přestat Unii vinit z vlastních selhání, začít vysvětlovat její pozitiva občanům a musí se stát konstruktivními a aktivními hráči při debatě o reformě evropských institucí.

Celý rozhovor naleznete na stránkách Evropského bezpečnostního žurnálu.