Europoslankyně Dlabajová: Babiš ve střetu zájmu není, neporušuje český zákon

europoslankyně Martina Dlabajová; zdroj: Evropský parlament.

„Je mi líto, že ze zprávy, která se týká hlavně systémových chyb, se do médií dostala pouze zmínka o možném střetu zájmů pana Babiše,“ uvádí pro EurActiv europoslankyně za hnutí ANO Martina Dlabajová. „Podle žádné české legislativy ve střetu zájmů není,“ vysvětluje. Jak ale podotýká její německá kolegyně, která Česko kritizuje, u sousedních Němců platí přísnější pravidla, a k něčemu takovému by proto nedošlo.

Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT), v němž působíte jako místopředsedkyně, měl nedávno na stole zprávu z mise, která letos na jaře kontrolovala v ČR čerpání prostředků z fondů EU. Dokument vzbudil velký ohlas zejména kvůli obavě ze střetu zájmů ministra financí Andreje Babiše. Tomu je vyčítáno, že ze své pozice kontroluje evropské dotace, které čerpá i jeho společnost. Jak se na to díváte Vy?
Jednalo se o zprávu z cesty europoslanců, která měla proběhnout již na podzim loňského roku, ale kvůli konání parlamentních voleb byla posunuta na konec března. Soustředila se na systematické chyby v čerpání evropských prostředků v České republice, které se týkaly nastavení v minulém sedmiletém období a skutečně na některé poukázala. 

Ráda bych ale zdůraznila, že při hodnocení České republiky zazněla i spousta pozitivních názorů, především na to, že se Česko snaží o systémové řešení problémů a že se v tomto směru již podniklo konkrétní kroky.  

Co kolegové vyzdvihli?
Nejvíce zmiňovali aktivity současné české vlády na podporu zákonů na odstranění korupce, nové nastavení systému čerpání dotací v programovacím období 2014-2020, prosazení nového služebního zákona a také snahu o přístup veřejnosti ke všem smlouvám uzavíraným státem, samosprávami či veřejnými institucemi. Ocenili i to, že se připravuje rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu a je tu snaha o zvýšení transparentnosti u veřejných zakázek.  

Musím říct, že i zpravodaj této zprávy, pan Jens Geier, uznal, že nová vláda skutečně pracuje na zlepšení a nápravě situace. Rozpočtový výbor si ke kontrole vybral celkem tři země, kromě České republiky ještě Itálii a Rumunsko. Podle pana Geiera měla ČR v tomto ohledu nejaktivnější přistup. 

Co europoslanci vyčítají například Itálii? U Rumunska se, předpokládám, bude pravděpodobně jednat o problémy s korupcí, netransparentností výběrových řízení a možná i o napojení na organizovaný zločin.
Kromě některých systémových změn má Itálie potíže s ne zcela správným a efektivním využíváním evropských financí na jihu země. 

I přesto, že zpráva vyzdvihuje některé pozitivní body, onen možný střet zájmů ministra Babiše je v ní stále přítomen. V rozhovoru pro Týdeník Echo24 předsedkyně výboru CONT Ingeborg Grässleová uvedla, že se jedná o skutečný problém, který ovšem netrápí pouze Českou republiku. Bude proto iniciovat celounijní řešení, které by politikům, kteří dohlížejí na rozdělování dotací nebo je kontrolují, bylo znemožněno si na prostředky z fondů EU sáhnout. Je to dobrý nápad?
Zpráva má nějakých 36 stran a zmínka o možném střetu zájmů v případě pana Babiše je tu uvedena pouze dvakrát. A zdůrazňuji, že je to opravdu jen zmínka. Je mi proto líto, že ze zprávy, která se týká hlavně systémových chyb v nastavení čerpání fondů EU, se do médií dostalo pouze toto sdělení. Pan Babiš neporušuje žádný český zákon, podle žádné české legislativy ve střetu zájmů není. Navíc je pod přísnou kontrolou opozice i médií.  

Může vůbec předsedkyně výboru Evropského parlamentu iniciovat nějaká opatření?
Dokument nemá závazný charakter a výbor Evropského parlamentu nemá kompetence otázky střetu zájmů řešit. Paní předsedkyně ale samozřejmě může takovou otázku otevřít. 

Hovořila jste s ní o tom?
Ano. Paní předsedkyně to vidí jako principiální věc, a to i proto, že v Německu jsou podobné případy velmi přísně řešeny. Opakuji ale, že v České republice není žádná platná legislativa, podle které by se o střet zájmů jednalo. 

Pokud se tomu bude chtít paní předsedkyně Grässleová věnovat i nadále, tak o tom určitě budeme diskutovat. Je to politička, která se dlouhodobě snaží o zavedení jakéhosi Code of conduct pro politiky a v minulosti se velmi intenzivně těmito otázkami zabývala i u evropských komisařů. Je to skutečně její velké téma. 

Dovolte mi ještě jednou odkázat na rozhovor s paní Grässleovou. Podle ní se ale i v případě Česka jedná o velký problém, který může dokonce zemi poškodit v očích jejich evropských partnerů.
Osobně tuto zprávu vnímám jako motivaci pro zlepšení a pro to, aby se Česká republika vymanila ze skupiny tří zemí, kam výbor pro rozpočtovou kontrolu považuje za nutné vyrazit na kontrolu. Zpráva určitě nepřispěla k lepší image České republiky, já to ale tak černě nevidím. Kdo není upozorněn na chyby, nemůže je odstranit. Právě v tomto ohledu vnímám zprávu jako naši příležitost. 

Co se nyní bude dít dál?
Ve výboru jsem navrhla, aby se v dalších dvou až třech letech uskutečnila do České republiky další mise, která by měla možnost zkontrolovat, jak si Česko s problémy, které mu byly vytýkány, poradilo. Jsem přesvědčena, že v mnoha případech již započala náprava. I tak nás ale v jiných oblastech ještě čeká běh na dlouhou trať. 

Autor: Lucie Bednárová.