Enrique Barón Crespo: Potřebujeme silné a aktivní české předsednictví

crespo

Bývalý předseda Evropského parlamentu Enrique Barón Crespo (PES) v rozhovoru pro Euractiv.cz hovořil o přínosech a inovacích Lisabonské smlouvy, českém předsednictví a volbách do Evropského parlamentu. Zdůraznil, že české předsednictví musí být silné a aktivní, aby bylo nakonec úspěšné.

Někteří tvrdí, že Lisabonská smlouva je výjimečným dokumentem nezbytným pro fungování Evropské unie v 21. století. Co o ní soudíte vy? Jaké jsou podle Vás její výhody případně slabiny ?

Je to poprvé, co jsme ukotvili hodnoty, principy a cíle integrace ve smlouvě, což je velmi důležité. Součástí Lisabonské smlouvy je i Charta základních práv, která je nyní právně závazná.  Pocházím ze země, která si také zažila diktaturu, proto si myslím, že mít dokument jako Charta základních práv je velmi důležité. Mimo jiné zakazuje neetické genetické praktiky nebo klonování a dotýká se také ochrany osobních údajů. Když jsme pracovali na naší španělské ústavě, byl jsem jeden z jejích autorů, což už je více jak dvacet let zpátky, nebyl například problém ochrany osobních údajů tak akutní jako dnes. Smlouva dvojnásobí kompetence Evropského parlamentu mimo jiné v oblasti rozpočtových pravomocí.  Také zavádí právo Evropského parlamentu volit předsednictví Komise, které by odráželo výsledek evropských voleb. Vytváří dále stabilnější předsednictví Rady a také zahrnuje postavení Vysokého představitele pro SZBP do rámce Komise. EU se v průběhu integračního procesu rozrostla ze šesti zakládajících členů na současných dvacet sedm. S Evropskou unií je to jako s rodinným domem, protože stále je co zlepšovat. Musíte změnit celý dům, aby byl akceptovatelný pro všechny a schopný čelit výzvám globalizovaného světa. Lisabonská smlouva již byla ratifikována všemi parlamenty (kromě Irska) a nyní čekáme, jak se k tomu postaví Česká republika a jak překonají „ne“ svých občanů Irové.

Hovořil jste o právu Evropského parlamentu zvolit předsedu Komise na základě výsledků voleb do EP, které EP získá až vstoupí Lisabonská smlouva v platnost. Budou tedy již nyní jednotlivé politické frakce v EP jmenovat své kandidáty před evropskými volbami ?

Ještě v tomto bodě nepanuje úplná shoda, ale já jsem jednoznačně pro. Jako předseda Evropského parlamentu v době projednávání Maastrichtské smlouvy jsem jako první navrhl, aby byl předseda Komise vybrán na základě výsledků voleb. V minulých letech jsme v tomto směru pokročili kupředu, ale myslím si, že nyní přišel ten správný moment, aby politické frakce představily své kandidáty a to z jediného důvodu: demokracie je o lidech s tváří. Nemůžete si stěžovat, že lidé nejdou volit, když ani neví, koho pořádně svým hlasem podpoří. Lidé nehlasují o smlouvách. Dají hlas tomu, kdo bude schopen čelit výzvám dnešní doby. Dobře to dokázala kampaň amerických prezidentských voleb, kdy byl Barack Obama schopen nevídaným způsobem zmobilizovat americké voliče.

V rámci Vaší frakce PES budete koordinovat volební kampaň ve všech členských státech, případně přijdete s kandidátem na předsedu Komise?

V Madridu jsme schválili společný manifest, ale nemyslím si, že přišel vhodný čas představit jedno jméno. Byl bych tomu nicméně rád.

Jak by mělo podle Vašeho názoru vypadat ideální předsednictví?

EU nebude v blízké budoucnosti jako Spojené státy americké. Nebude ani podobná polo-prezidentskému systému Francie. Myslím si, že se více orientujeme na parlamentní systém. Není lehké dělat přirovnání, ale troufám si říci, že předseda Komise je jakýmsi premiérem EU. Myslím si, že máme předsednictví, které svou práci dělá dobře. Francouzské předsednictví bych hodnotil velmi pozitivně, protože bylo aktivní. Důkazem toho je řešení gruzínské nebo finanční krize.

Kdybyste mohl něco vzkázat našim politickým představitelům vzhledem k nadcházejícímu českému předsednictví. Co byste jim řekl?

Očekáváme, že české předsednictví bude silné a aktivní. Je velmi důležité, aby Česká republika ratifikovala Lisabonskou smlouvu, aby bylo předsednictví důvěryhodné. Místo abyste přinesli do EU své vlastní problémy, snažte se je vyřešit. Unie přinesla Evropě mír a prosperitu, nyní ji musíme bránit a budovat silnou Evropu schopnou čelit otřesům po celém světě, proto potřebujeme silné české předsednictví. Těšíme se, že Česká republika přijde s jasnými dopověďmi a ne rozporuplnými stanovisky.