Budoucí komisařka Jourová: Každou volnou chvíli věnuji EU

Věra Jourová; zdroj: Evropská komise.

Je pod velkým tlakem a každou volnou minutu věnuje přípravě na svou budoucí roli české eurokomisařky. I přesto Věra Jourová říká, že je ve svém živlu. Stále věří, že v příští Evropské komisi bude zastávat portfolio regionální politiky, protože ze spekulované dopravy a vesmírné politiky má „smíšené pocity“.

Když jsme spolu vedly rozhovor naposledy, byla jste čerstvě jmenovanou ministryní a na otázku, jak se Vám líbí v nové pozici, jste mi odpověděla, že jste ve svém živlu. Platí to i nyní? Dokážu si představit, že jste v souvislosti s kandidaturou do Evropské komise a vedením rezortu pod velkým tlakem.
Ano, ten tlak je zvláště v posledních týdnech enormní. Řízení rezortu není práce na osm hodin denně a do toho se nedá opomenout, že jsem zároveň členkou Sněmovny, kde mám povinnosti. Příprava na roli eurokomisařky je také nesmírně náročná. Prakticky každou volnou chvíli věnuji přípravě na práci v EU. To, že jsem stále ve svém živlu, ale platí. 

Přípravu na roli komisařky nesmím a nechci podcenit.

Časově sladit přípravy na grilování a výkon eurokomisařky s působením ve vládě je náročné. Není proto nejvyšší čas na předání úřadu? Navíc, až se oficiálně dozvíte portfolio, což bude dnes nebo zítra, tak budete mít pouhé dva týdny na přípravu.
Pro zástup během září jsem si vybrala paní náměstkyni Kláru Dostálovou a požádala jsem ji, aby si na svou pozici zajistila adekvátní náhradu, protože do konce měsíce se chci přípravě na eurokomisařku plně věnovat. Nechci a nesmím to podcenit.  

Jak postupujete v přípravách na grilování?
Čtu si dokumenty o EU, například procesní pravidla mezi institucemi či pravidla pro práci v Evropské komisi. Na stole mám i zápisy z jednání šéfů kabinetů stávající Komise a sleduji i aktuální informace z konkrétních portfolií, které v mém případě připadají v úvahu. Je toho opravdu spoustu. 

Už víte, co řeknete europoslancům, až před ně předstoupíte?
V tento moment mám vypracované odpovědi na otázky, které se pro potřeby grilování dají tušit dopředu. Při práci na nich jsem vycházela z analýz předchozích veřejných slyšení. 

Máte už představu o tom, jak budete coby komisařka spolupracovat s Evropským parlamentem, což bude europoslance určitě velmi zajímat?
Ano, uvědomuji si, že je to důležité. Vedle otázek na osobnost kandidáta a jeho lidské a odborné předpoklady čekám otázky i na to, zda je týmovým hráčem a jestli bude kvalitně spolupracovat nejen s Evropským parlamentem, ale i s národními parlamenty tak, aby byl zajištěn princip subsidiarity. Jinými slovy otázky na to, jak bude komisař či komisařka komunikovat se světem, který má zásadní vliv na to, zda jeho návrhy přijdou do života, nebo zapadnou. 

Při červencovém grilování ve výboru pro evropské záležitosti v Poslanecké sněmovně jste uvedla, že budete kromě výkonu svého portfolia i neformálními cestami přispívat k lepší image České republiky v EU. Někteří politici si to vyložili tak, že správně nerozumíte pravomocem komisařů, protože ti nemohou vystupovat za svůj stát. Jak jste to myslela?
Ano, má slova byla bohužel interpretována trochu jinak, než byla míněna. Domnívám se, že Česká republika by měla mít v Evropské komisi někoho výrazného – někoho, kdo vejde do místnosti a všichni budou vědět, že tam vešel. Kromě potenciálu vybudovat si autoritu by to měl být někdo, kdo bude představovat i „neformální anténu“ pro Čechy, kteří v Bruselu pracují. Je totiž škoda, že Česká republika nedokáže využívat příležitosti a vysílat do unijních institucí více svých lidí. Ráda bych, aby se toto změnilo a nastavil se v tom nějaký systém.

Samozřejmě, že vím, jakým způsobem funguje člen Evropské komise a také to, že má být nezávislým, zároveň jsem ale přesvědčena, že může výraznou měrou přispět ke zlepšení obrazu své země. Tedy pokud nedělá ostudu a odvádí dobře svou práci.

Moje mise do Bruselu by se proto měla nazývat „positive Czech“. Je totiž smutnou pravdou, že Češi jsou v EU vnímáni jako skeptici a brblalové. A i přesto, že mám určitě spoustu špatných vlastností, tak to, co určitě nejsem, je skeptik a brblal. 

Patříte mezi nejoblíbenější členy současné vlády, takže máte velký potenciál působit na lidi. Máte už rozmyšleno, jak konkrétně tedy budete v České republice přispívat do debaty o evropské integraci? Jak využijete svého postavení?
Chtěla bych svým působením ve vysoké unijní pozici přispět k tomu, že Evropa a členství České republiky v EU začne být vnímáno jako důležité, a to nejen kvůli evropským fondům, ale hlavně proto, že díky němu můžeme být u rozhodování. Postupem času se musíme dostávat z reaktivního postoje k proaktivnímu.

Vím, že současný pan komisař Füle poskytoval spoustu informací české státní správě, protože se je často dozvídal s předstihem. Bohužel ne vždy se pak s nimi nějak nakládalo. Já bych v tom chtěla pokračovat, ale zároveň očekávám, že si ty informace někdo vezme. Budu se také snažit informovat českou veřejnost o tom, co v Bruselu dělám, protože nechci, aby to skončilo „sejde z očí, sejde z mysli“. 

Výzva a obrovská příležitost ukázat, co umím 

Podle posledních neoficiálních a dosud nepotvrzených informací to vypadá, že byste mohla v příští Evropské komisi zastávat portfolio pro dopravu a vesmírnou politiku. Z pohledu České republiky by se jednalo určitě o úspěch, Vy sama jste ale preferovala oblast regionálního rozvoje. Jak se na spekulované portfolio dopravy a vesmíru díváte? Nemáte z něj trochu strach?
Mé pocity jsou smíšené. Samozřejmě bych raději portfolio regionálního rozvoje, ale i jiná portfolia, která však raději nebudu jmenovat.  

Nemůžete aspoň naznačit?
Tím, že jsem právnička a mám pracovní zkušenosti z východní části Evropy, tak by se v mém případě nabízelo několik dalších oblastí. Více ale skutečně nechci zmiňovat. Podotýkám však, že s panem Junckerem jsme se bavili pouze o regionálním rozvoji.  

Abychom to nezamluvily, co ta doprava a vesmír?
Doprava je pro Českou republiku významná. Rozvoj kvalitní infrastruktury je prioritou české vlády, protože příznivě ovlivňuje vnitřní trh EU, který je také klíčový pro růst české ekonomiky a její konkurenceschopnost. Je to silné ekonomické portfolio a jde tu i o celoevropské koridory, které podporují mobilitu. Politika disponuje pro splnění tohoto cíle významnými prostředky. Pokud bych toto portfolio získala, brala bych to jako výzvu a obrovskou příležitost ukázat, co ve mně je a co umím. Můžete namítnout, že je to oblast, které jsem se dosud nevěnovala, to ale není úplná pravda. Doprava byla vždy silně financovaná z kohezních fondů a je s nimi úzce spjata. To jsme na schůzce s panem Junckerem také zmiňovali. 

Portfolio dopravy je ale samozřejmě i o bezpečnosti, enviromentálních aspektech a dalších věcech, které se budou muset řešit prostřednictvím regulace tržního prostředí. Je to velmi důležité a naprosto chápu, proč to pan premiér a pan ministr financí Babiš tolik akcentují.  A já jsem připravená do toho jít. 

A pokud by se k portfoliu dopravy přidala i vesmírná politika, což je také důležitá a zajímavá oblast?
Jedním z důvodů, proč bych se případně měla v Evropské komisi věnovat vedle dopravy i vesmíru, může být to, že máme v Praze Galileo. Samozřejmě se jedná o oblast, se kterou zkušenosti nemám, ale chápu, že je to podstatná věc pro zlepšení datových systémů a zpřesnění navigačních systémů. Je to rovněž důležité pro konkurenceschopnost Evropy a technologické soupeření s USA a Ruskem. Pokud bych to skutečně získala, tak to vnímám jako velkou výzvu a ale také něco, na čem bych musela velmi pracovat.  

O prioritách pro portfolio dopravy a vesmírné politiky jste již přemýšlela?
Ano, jedná se především o produktivní investice, tedy zmnožit prostředky především o prostředky Evropské investiční banky. To je také důvod, proč uvažuji, že bych měla v kabinetu člověka, který by rozuměl propojení evropských zdrojů, zdrojů Evropské investiční banky a privátního financování. Pan Juncker hovořil o tom, že chce najít dalších 300 miliard eur na infrastrukturu, čímž myslel telekomunikace, energetiku a IT, ale podle mého názoru měl v největším objemu na mysli dopravu a dobudování páteřní sítě.

Je smutnou pravdou, že Češi jsou v Evropské unii vnímáni jako skeptici a brblalové.

Další prioritou bude i liberalizace trhu zejména v oblasti železnice, tedy dokončení legislativních prácí na 4. železničním balíčku, nebo zmiňovaná oblast bezpečnosti na silnicích či enviromentální aspekty, kde jsou dané jasné indikátory do roku 2020, zejména snížit emise. 

Ač o podobě Evropské komise rozhoduje předseda Juncker, kterému do hlavy nikdo nevidí, obecně se má za to, že šikovnými zákulisními jednáními se dá jeho mínění ovlivnit. Jak probíhalo v případě České republiky a jak jste se zapojila Vy?
Absolvovala jsem řadu osobních setkání. S panem Junckerem to byla milá povinnost, ale zároveň šlo o zásadní moment. Dále jsem měla několik schůzek se zahraničními i českými europoslanci a také frakcí ALDE. Bylo toho opravdu hodně. Moc mi v tom pomáhal pan velvyslanec Povejšil, pan europoslanec Telička a pan státní tajemník Prouza. Nemám pocit, že bych na to zůstala sama.  

Celé to pojede i beze mě 

Kvůli postu v Evropské komisi budete opouštět ministerskou pozici, kde jste působila od ledna letošního roku. Není Vám líto, že v souvislosti s důležitou agendou evropských fondů odcházíte od rozdělané práce?
Ano, a řada lidí mi to skutečně vyčítá. Z tohoto důvodu mi moc záleží na tom, kdo rezort převezme po mě. Myslím si, že se podařilo spoustu věcí velmi dobře rozjet. Mám na mysli třeba dotahování skluzu v čerpání evropských fondů. Letos toho už moc zachránit nestihneme, protože letošní čerpání je závislé na tom, jak se bude dařit čerpat příjemcům. Věřím ale, že v příštím roce se díky výzvám, které jsme spustili, podaří ztrátu stáhnout na nulu. Za minulé čtvrtletí se nám podařilo dostat „pod střechu“ 50 miliard, pokud by se čerpalo tímto tempem i dříve, tak dnes nemáme problém. Dobrý pocit mám i z napravení kontrolního systému a za velký milník považuji to, že se za mého působení podařilo dokončit Dohodu o partnerství, na kterou je vázáno 600 miliard korun z evropských fondů v období 2014-2020.

Jsem opravdu přesvědčená o tom, že to bylo nastartováno dobře a pokud se vydrží, tak to celé pojede i beze mě.  

Z ministerstva kvůli práci v Komisi neodcházíte pouze Vy, ale berete si s sebou i další lidi z týmu. To může vyvolávat obavy, zda se onu kontinuitu, o které hovoříte, podaří udržet. Uzavření Dohody o partnerství je jedna věc, ale její implementace do operačních programů, u které hraje MMR také velkou roli, je věc druhá. Vy tyto obavy nesdílíte?
Operační programy leží v současné chvíli na stole v Bruselu a vyjednávání bude na řídících orgánech. Je pravdou, že MMR je koordinátorem, proto ale máme hotovou metodiku pro řízení Dohody a udělali jsme i změnu struktury úřadu, aby to po vyjednávací fázi fungovalo i za realizace. Uvědomuji si, že náměstek Braun je na MMR osm let, a je proto cenným nositelem paměti celého procesu. Nicméně pokud by býval odešel s mým příchodem na ministerstvo na začátku roku, tedy před dokončením Dohody o partnerství, tak by to byl velký problém. Nyní ne, celé to předáváme v dobrém stavu a s klidným svědomím. 

Co byste dělala, kdyby grilování v Evropském parlamentu nevyšlo?
Tak jako tak podám demisi. Česká ministryně nesmí být odnikud vyhazována. Je to hra vabank. Vykonávala bych možná dále poslanecký mandát a věnovala se ústavně-právním věcem. 

Až za pět let skončíte v roli eurokomisařky, máte už představu, co byste chtěla dělat potom?
Chtěla bych být užitečná a působit někde, kde jsou mladí lidé. Ráda bych proto přednášela a zase jezdila na východ a účastnila se humanitárních misí. Pět let je ale ještě dlouhá doba. 

Autor: Lucie Bednárová.