Fit for 55: České předsednictví musí najít kompromis mezi ambiciózními europoslanci a opatrnými státy

Ministryně Anna Hubáčková, velvyslanec Jaroslav Zajíček a francouzská ministryně Barbara Pompili © European Union, 2022

České předsednictví v Radě EU se zaměří na balíček Fit for 55, adaptaci na změny klimatu, biologickou rozmanitost, oběhové hospodářství a světelné znečištění. Česko chce také pozvednout téma obnovy životního prostředí na Ukrajině.

Priority v oblasti životního prostředí představila v pondělí (20. června) ministryně Anna Hubáčková (KDU-ČSL).

„Energetická nezávislost, klimatická neutralita, odolná krajina – to je alfa a omega našich cílů v oblasti životního prostředí, to je základní úkol našeho rezortu,“ uvedla Hubáčková.

Česká republika přebírá předsednictví v Radě EU v časech války na Ukrajině. Její priority tak ovlivňuje jak snaha o snížení závislosti na dovozu fosilních paliv z Ruska, tak i probíhající zelená transformace.

„Evropská zelená dohoda jde napříč klíčovými prioritami českého předsednictví,“ zdůraznila ministryně.

Česko je připraveno na trialogy

Česká republika nikdy nepatřila k zemím s ambiciózní klimatickou politikou. Naopak, na úrovni EU vždy zdůrazňovala, že pro uhlíkově náročná průmyslová odvětví je zelená transformace velkou výzvou.

Nyní ale musí odložit své obavy stranou a pustit se do hledání kompromisu napříč hranicemi. S nadcházejícím předsednictvím budou čeští diplomaté jednat o klíčových právních předpisech EU v oblasti klimatu a energetiky – tedy o balíčku Fir for 55, který má EU vést k 55% snížení emisí do roku 2030, a o nedávno zveřejněném plánu REPower EU, jehož cílem je snížit dovoz ruského plynu a ropy do Evropy.

Balíček Fit for 55 zahrnuje mimo jiné revizi systému obchodování s emisemi (ETS), uhlíkové clo, emisní normy pro osobní automobily a dodávky nebo revizi nařízení o emisích v zemědělství a dalších odvětvích mimo systém ETS. Kromě toho jsou na stole opatření, která mají uchránit občany před dopadem zelené transformace, jako je Sociální klimatický fond.

Probíhající francouzské předsednictví chce dosáhnout shody mezi členskými zeměmi EU na posledním jednání Rady pod svou taktovkou, tedy 28. června. Pokud Francouzi uspějí, úkolem Česka bude najít kompromis mezi členskými zeměmi a Evropským parlamentem v rámci tzv. trialogů.

„Doufáme, že se francouzskému předsednictví podaří obecné přístupy uzavřít. Jsme však připraveni na všechny varianty,“ uvedla Hubáčková.

Evropský parlament bude o svém postoji k Fit for 55 legislativě hlasovat na plenárním zasedání tento týden v Bruselu. Zatímco postoj europoslanců je z hlediska ochrany klimatu ambiciózní, členské státy jsou spíše opatrné. Hledání kompromisu proto nebude snadné.

Česko chce zvednout téma světelného znečištění

Kromě klimatické a energetické agendy se chce ministerstvo životního prostředí zaměřit na odlesňování a ochranu půdy, což je téma, které se bude projednávat na neformálním zasedání ministrů životního prostředí v Praze 13. a 14. července. Na seznam priorit se dostalo také oběhové hospodářství nebo problematika světelného znečištění.

„Světelné znečištění má negativní dopad jak na lidské zdraví, tak na biodiverzitu. Má i významné hospodářské dopady, zejména tedy emise skleníkových plynů. Dopady jsou různorodé a poměrně vážné. Chceme zvýšit informovanost, vyměnit si zkušenosti na evropské úrovni a možná přijít se společným řešením,“ upozornil náměstek ministryně životního prostředí Jan Dusík.

Co se týče ochrany životního prostředí, české předsednictví se chce zaměřit nejen na území EU, ale také za její východní hranice. Část programu se tak bude věnovat obnově poškozené ukrajinské přírody.

Mezi hlavní priority českého předsednictví v druhé polovině roku 2022 bude patřit také nová legislativa stanovující závazné cíle EU pro obnovu přírody. Evropská komise by měla návrh zveřejnit ve středu 22. června.