Zaměstnanost mladých: investujeme do naší budoucnosti

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

zaměstnanost mladých

Marianne Thyssenová ©European Union 2016

Evropská komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová ve svém komentáři vysvětluje, jak chce Komise zvyšovat zaměstnanost mladých.

Pokaždé, když mladý člověk nemůže najít práci, rozplyne se sen. Předseda Komise Juncker to ve svém projevu o stavu Unie nemohl říct jasněji. Nemůžeme akceptovat, aby se o Evropě mluvilo jako o kontinentu nezaměstnaných mladých lidí. V prvé řadě proto musíme pokračovat v investování do našich mladých lidí.

Naše snažení se pomalu začíná vyplácet. Před třemi lety jsme odstartovali záruky EU pro mladé lidi, abychom podpořili úsilí členských států. V rámci tohoto systému musí členské státy mladým lidem do 25 let garantovat nabídku kvalitního zaměstnání, dalšího vzdělání, učňovské přípravy nebo stáže, a to do čtyř měsíců od dokončení školy nebo ztráty zaměstnání.

Úplnou zprávu o výsledcích této iniciativy ve všech členských státech představíme teprve za několik týdnů, ale první čísla jsou povzbudivá. Od roku 2013 ubylo 1,4 milionu nezaměstnaných mladých lidí. Do systému záruk pro mladé lidi se zapojilo 14 milionů mladých Evropanů a 9 milionů z nich dostalo nabídku. Vzhledem k tak povzbudivým výsledkům jsme se rozhodli systém záruk pro mladé lidi prodloužit a vložit do něj další miliardu eur. K této částce přibude ještě miliarda eur z Evropského sociálního fondu, díky čemuž bude možné nabídku zaměstnání, vzdělání, učňovskou přípravu nebo školení zajistit dalším dvěma milionům mladých lidí.

Podáváme tak pomocnou ruku jako známku naší setrvalé solidarity s mladými. V tomto duchu také vznikla myšlenka nového evropského sboru solidarity. Po celé Evropě nalezneme společenství, která jsou nucena čelit sociálně náročným situacím – ať už jde o pomoc při integrování uprchlíků, péči o rostoucí populaci starých lidí či odstraňování následků živelných pohrom. Řada mladých Evropanů je přitom ochotna přispět, hledá dobrovolnickou zkušenost nebo profesní nabídku, šanci angažovat se – doma či v cizině. Evropský sbor solidarity bude mobilizovat sociálně angažované mladé lidi, kteří chtějí využít své znalosti, dovednosti a schopnosti pro dobrou věc. Fungovat začne do konce roku a my doufáme, že do roku 2020 se do něj zapojí sto tisíc mladých Evropanů.

Investice do našich mladých jsou investicemi do naší budoucnosti. Musíme využít veškerý náš lidský kapitál a mobilizovat nevyužité zdroje a talent. Zaměstnanost mladých lidí zůstane prioritou evropské politické agendy.