Evropský boj s rakovinou vsadí na umělou inteligenci či lepší výměnu informací

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

© Pixabay

Evropská komise má v rámci Evropského plánu pro boj proti rakovině v plánu navrhnout opatření v každé klíčové fázi choroby: prevence, diagnostika, léčba i následná péče, píší Anastasiia Bondarová a Denisa Fančová z České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace.

S ohledem na rostoucí břemeno rakoviny v EU a různé přístupy členských států pověřila na začátku roku 2020 předsedkyně Evropské komise Ursula Von der Leyenová komisařku pro oblast zdraví Stellu Kyriakidesovou přípravou ambiciózního plánu proti rakovině. Evropský plán pro boj proti rakovině (Europe’s Beating Cancer Plan) má za cíl navrhnout opatření v každé klíčové fázi choroby: prevence (životní styl, znečištění, očkování), diagnostika, léčba a následná péče. Rakovina je dále jedním z témat misí Horizontu Evropa, evropského výzkumného a inovačního rámce, který bude zahájen v roce 2021.

EU má dlouhou historii v boji proti rakovině. V dubnu 2008 Evropský parlament vydal unesení o boji proti rakovině v rozšířené Evropské unii. Vzhledem k velkému počtu pacientů s rakovinou v Evropě Komise zřídila Evropské partnerství pro boj proti rakovině na období 2009–2013 (EPAAC). Jedním z výsledku partnerství je příručka „Boosting Innovation and Cooperation in European Cancer Control, která zkoumá inovativní strategie nasazené proti rakovině v Evropě.

Na evropské úrovni se také každoročně koná Evropský týden boje proti rakovině (EWAC), který se zaměřuje na vytvoření povědomí o klíčových aspektech kontroly rakoviny a prosazování souvisejících politických doporučení. Mezi iniciativy v oblasti prevence rakoviny a boje proti onkologickým onemocněním dále patří: Evropský systém informací o rakovině (ECIS), Evropská síť onkologických registrů (ENCR) a Iniciativa Evropské komise pro boj s rakovinou prsu (ECIBC). Mezi existující evropské referenční sítě pro boj proti rakovině můžeme dále zařadit: Komplexní strategie boje proti rakovině (CANCON), Vzácné typy rakoviny (JARC) a Inovativní partnerství pro boj proti rakovině (iPAAC). Navíc bylo prostřednictvím Horizontu 2020 na Evropské úrovni do výzkumu rakoviny investováno již více než 1,5 miliardy EUR.

Rakovině podlehne více než milion Evropanů ročně. Unie chce v boji proti ní spojit síly

Jedním z největších „zabijáků“ v EU je rakovina, která je ročně zodpovědná za jedno ze čtyř úmrtí. Rakovině se přitom dá předcházet, a to až ve 40 procentech případů. 

Přípravy evropského plánu boje proti rakovině začaly s konferencí “Europe’s Beating Cancer Plan: Let’s strive for more”, kterou 4. února 2020, ve Světový den rakoviny, zahájila předsedkyně Komise, a za tímto cílem spojila tvůrce politik, zdravotnické pracovníky a občanskou společnost. Zde v rámci přípravné práce Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci k Evropskému plánu boje proti rakovině v celé EU a vyzvala osoby nebo organizace, aby se podělily o své názory a zkušenosti a zapojily se do budování evropského plánu boje proti rakovině. Konzultace byla otevřená do konce května 2020. Očekává se, že plán, který vezme v úvahu veškerou obdrženou zpětnou vazbu, bude předložen v posledním čtvrtletí roku 2020.

V návaznosti na předchozí iniciativy a s ohledem na technologický rozvoj bude nový „Europe’s Beating Cancer Plan“ věnovat větší pozornost moderním technologiím. Umělá inteligence má obrovský potenciál ke zlepšení včasného odhalení rakoviny. Použití AI může výrazně zlepšit přesnost včasné diagnostiky – může být efektivním nástrojem k omezení falešně pozitivních a negativních výsledku testu. V téhle souvislosti se Evropská komise také zavázala vytvořit celoevropský programu pro výměnu údajů na podporu včasné diagnostiky a léčby (Common Health Data Space).

Nový plán EK byl podpořen také zájmovou skupinou poslanců EP proti rakovině, která spustila kampaň #EUCanBeatCancer. Skupina poslanců vyjádřila přesvědčení, že boj proti rakovině je oblastí, kde evropská spolupráce, shromažďování údajů a zdrojů může skutečně změnit životy milionů Evropanů.

Evropský parlament proto během červnové plenární schůze hlasoval pro zřízení zvláštního výboru pro rakovinu, který má dát nový impuls onkologickému výzkumu, shromáždit odborné znalosti, konzultovat odborníky a pacienty. Výbor má za cíl vytvořit Evropskou strategii pro onkologickou prevenci a Evropskou strategii pro včasné odhalení. Skupina, které bude předsedat poslanec Cristian Bușoi (EPP), zahájí svou činnost 1. července 2020.

Co se týče financování plánu proti rakovině, EK v současné době jedná o víceletém finančním rámci (VFR) EU na období 2021–2027, a proto zatím v této fázi není možné předložit konkrétní částky. Po schválení a přijetí budou k dispozici různé zdroje financování z ESF +, Horizontu Evropa, strukturálních fondů, regionálních fondů a rámce pro jaderný výzkum.

Plán bude úzce propojen s výzkumnou misí v oblasti rakoviny v programu Horizont Evropa, s ambicí zajistit větší efektivitu financování sledováním jasně definovaných cílů. Mise by tak měla díky svému přesahu na národní úrovně poskytnout širší znalosti a zaměřit se na konkrétní opatření od prevence rakoviny po sociální integraci.

Misijní rada, skupina nezávislých odborníku radících Evropské komisi, navrhla 24. června 2020 konkrétní misi pro implementaci studie Conquering Cancer: Mission Possible. Mise si klade za cíl do roku 2030 zachránit více než 3 miliony životů, dosáhnout důkladného porozumění rakovině, zlepšit prevenci, diagnostiku a léčbu, podpořit kvalitu života všech lidí vystavených rakovině a zajistit spravedlivý přístup k výše uvedeným napříč Evropou. Během léta 2020 se bude konat řada online akcí s cílem naslouchat prioritám Evropanů a zajistit, že navrhovaná mise bude v souladu s jejich potřebami. Misijní rady předají svá konečná doporučení Komisi na „European Research & Innovation Days“ 22.–24. září 2020. Komise vyhlásí vybrané mise na konci roku 2020.

Plán bude také předmětem diskuze Evropského summitu o rakovině 2020 (European Cancer Summit 2020), který se uskuteční ve dnech 18.–19. listopadu 2020 a který každoročně spájí přední onkologické specialisty, zástupce pacientů, politiky a tvůrce politik a poskytuje prostor k diskuzi o hlavních otázkách ovlivňujících politiku boje proti rakovině.

Miliony pracovníků v EU ohrožuje rakovina. Evropský parlament schválil nové limity na škodliviny

Jen v Česku je při své práci ohroženo rakovinou půl milionu lidí. Evropský parlament proto schválil nová pravidla, která mají za úkol lépe ochránit pracovníky v EU před látkami, které toto onemocnění způsobují.