Evropská unie v globálním věku

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Komisař pro obchod Peter Mandelson se v době 50. výročí EU zamýšlí nad rolí Evropy v globalizované světě. Podle Komisaře Evropa potřebuje vytvořit nový konsenzus, který bude chápat globalizaci jako pozitivní jev. EU má usilovat o to, aby se stala silným globálním hráčem.

Poslání tohoto textu je jednoduché. Jsem přesvědčen o tom, že Evropská unie představuje úžasný historický úspěch. Přesto v době oslav svého 50. výročí stojí na křižovatce. Musíme se shodnout na tom, co EU ve 20. století znamená a obnovit její podporu v očích Evropanů.

Tvrdím, že bez silnější a efektivnější Evropské unie nebudou evropské země nikdy schopné utvářet globalizaci. Bez silnější a efektivnější EU nebudou Evropané moci prosazovat své společné zájmy a hodnoty v stále více multipolárním světě. Bez silnější a efektivnější Evropy nebudou evropské země schopny vytvářet pravidla (jak domácí tak mezinárodní), která jsou nezbytná pro úspěšné fungování otevřených a spravedlivých tržních ekonomik, která umožňují našim občanům dosahovat prosperity.

Evropané potřebují EU dnes stejně jako v roce 1957, ale z jiných důvodů. Je to multiplikátor, který nám umožňuje přeměňovat naše národní cíle do podoby důvěryhodného globálního vlivu, který utváří mezinárodní systém. Přestože potřeba Evropy nebyla nikdy větší, nikdy nebyla předmětem tolika otázek a diskusí. To je paradox, k němuž se evropští leadeři musí postavit, pokud nám má EU v 21. století sloužit stejně účinně jako ve 20. století. Je to projekt, který by měl spojit pokrokové lidi zprava i zleva napříč kontinentem a vytvořit základy nového proevropského konsenzu.

Celý text naleznete v anglickém jazyce zde.