Evropská identita

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

ANO pro Evropu - logo

Autorem příspěvku je rakouský politolog a historik Anton Pelinka, který v současné době přednáší na Central European University v Budapešti. Podle Pelinky je evropská identita postavena na universalismu. Autor ve své analýze připomíná rozdílnou historickou zkušenost členských států západní a středovýchodní Evropy.

Evropská identita v sobě zahrnuje kulturní i geografický rozměr. Je ale samozřejmé, že pojem Evropa má především konotace geografické: Evropa není ani Brazílie ani Japonsko. Hranice dané geograficky musíme přijmout už kvůli rozšiřování EU. Pokud má být Turecko považováno za evropskou součást, pak se jeho východní hranice stanou hranicemi Evropy.

Evropská identita definovaná kulturně je oproti tomu (a vždy bude) součástí široké diskuse: řecká filosofie a římské právo, judo-křesťanské dědictví, racionalismus a osvícenství, stejně jako lidská práva; to všechno musíme vnímat jako nezbytné prvky naší definice Evropy.

Kulturní aspekty toho, co můžeme nazývat evropským, s sebou nesou zvláštní rozpolcenost a nejasnost: evropské hodnoty jsou – alespoň ve svých důsledcích – univerzální. Už z podstaty nemůže být koncept lidských práv pěstován pouze na evropském kontinentě. Osvícenství je otevřené všem. Křesťanství – zvláště v interpretaci římsko-katolické církve – je evangeliem týkajícím se celého světa. Z historického pohledu se evropská identita utvářela na evropském kontinentě, ale myšlenkově na něj vázaná není – je postavena na univerzalismu.

Jestliže přemýšlíme o Evropě jinak než jenom v abstraktních pojmech a vnímáme ji jako výsledek evropské integrace, který začal bezprostředně po roce 1945, pak je nejpříznačnějším rysem Evropy schopnost poučit se z historie: Evropská unie by nevznikla bez společné snahy překonat stíny nacionalistické a totalitní minulosti. Bez zkušenosti dvou světových válek a holocaustu by evropská integrace nikdy nezačala. Současná Evropa je protikladem teze o neomezené národní suverenitě. Evropská unie není konfederací svrchovaných národních států, nýbrž dosud nehotová federace jednotlivých demokracií, která vychází z konceptu sdílené suverenity. Evropa totiž dostala historickou lekci: bezuzdný nacionalismus ji ničí. 


Toto je pouze část textu, který je jedním z příspěvků v publikaci vydané sdružením ANO pro Evropu. Autoři této publikace položili českým a zahraničním intelektuálům, historikům, novinářům, politikům a dalším významným osobnostem dvě otázky:

  • Co z toho, co vytváří vaši identitu, je obecně evropské?
  • Čím by mohly být identita a zkušenosti České republiky a zemí střední Evropy významné pro budoucnost celé Evropy?

Celý text tohoto příspěvku i mnoho dalších naleznete v publikaci „Evropané píší o Evropě“, kterou je možné zakoupit v knihkupectvích a v dohledné době také stáhnout z internetových stránek ANO pro Evropu.