Co je úkolem Evropy?

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

ANO pro Evropu - logo

Zygmunt Bauman, světoznámý polský sociolog ve své eseji připomíná výjimečnost evropské civilizace a zároveň problémy, které její import do jiných oblastí světa způsobil. Dále se zaměřuje na analýzu evropské identity. Podle Baumana souvisí nárůst zájmu o definici evropské identity s pokusy definovat novou roli Evropy v globální hře.

8. března 1994 apeloval Václav Havel, tehdejší prezident České republiky, na Evropský parlament, aby připravil dokument, který by definoval význam slov „Evropa“ a „evropský“. Havel navrhl jakousi „Chartu evropské identity“, která by byla přijatelná pro širokou veřejnost a která je nezbytná v situaci, kdy je svět nucen k odpovědnosti za nevyhnutelné sjednocování lidstva. Byl by to jakýsi manifest evropského smyslu bytí v éře globalizace.

V naší době, charakterizované krátkozrakostí a nepřítomností skutečné vize, Havlovu výzvu slyšelo početné obecenstvo. Skutečně jí ale porozuměli nemnozí. Havlova slova si přitom dodnes udržují aktuálnost, a získávají dokonce stále více na naléhavosti.

Mezi několika pokusy odpovědět na Havlovu výzvu vyčnívá především iniciativa Europa-Union Deutschland, jejíž 41. kongres v Lübecku v říjnu 1995 odsouhlasil „Chartu evropské identity“. Tento dokument Evropu vykresluje (či si ji představuje) jako společenství hodnot, a to především hodnot tolerance, humanismu a bratrství. Autoři Charty připouštějí, že Evropané se v minulosti vůči těmto hodnotám nejednou vážně prohřešili, vyjadřují ale naději, že po trpkých zkušenostech se zuřivým nacionalismem, imperialismem a totalitarismem se Evropa k oněm hodnotám vrátí a využije je k vybudování mezinárodních vztahů v duchu svobody, práva a demokracie. K tomu autoři dodávají: „Evropa“ znamená také společenství odpovědnosti. Evropa je povinna se o svých zkušenostech a poučení z nich dělit se zbytkem světa. Jejím posláním je aktivně se podílet na řešení světových problémů spoluprací, solidaritou a jednotou, stejně jako skrze příkladnou ochranu lidských práv a práv menšin. 


Toto je pouze část textu, který je jedním z příspěvků v publikaci vydané sdružením ANO pro Evropu. Autoři této publikace položili českým a zahraničním intelektuálům, historikům, novinářům, politikům a dalším významným osobnostem dvě otázky:

  • Co z toho, co vytváří vaši identitu, je obecně evropské?
  • Čím by mohly být identita a zkušenosti České republiky a zemí střední Evropy významné pro budoucnost celé Evropy?

Celý text tohoto příspěvku i mnoho dalších naleznete v publikaci „Evropané píší o Evropě“, kterou je možné zakoupit v knihkupectvích a v dohledné době také stáhnout z internetových stránek ANO pro Evropu.