Budoucnost kohezní politiky a pohled České republiky

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

AMO - Asociace pro mezinárodní otázky

Společně se současnou finanční perspektivou skončí v roce 2013 i dnešní nastavení politiky koheze, do které spadají kohezní a strukturální fondy. Na evropské úrovni se již nyní diskutuje o budoucnosti politiky soudržnosti a o funkci, kterou by měly plnit právě strukturální fondy či kohezní fond. Spolu s dalším osudem Společné zemědělské politiky se jedná o důležitá témata při formování nového víceletého finančního rámce pro léta 2014 – 2020.

Hlavní etapa debat se rozeběhne po schválení konečné podoby strategie EU 2020, tedy plánu, který by měl z EU vytvořit nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa a nahradit tak Lisabonskou strategii.

Již nyní se však členské státy vyjádřily ke dvěma podstatným veřejným konzultacím Evropské komise vztahujícím se k budoucnosti kohezní politiky – na téma regionální soudržnosti a reformy rozpočtu. Téma budoucnosti politiky koheze začíná rezonovat i v dalších oblastech evropské politiky a stalo se předmětem zájmu před evropskými volbami i po nich při rozdělování důležitých pozic v Parlamentu i Komisi. Česká republika se vyjádřila v obou konzultacích a téma evropských fondů bylo pokryto i v rámci voleb do Evropského parlamentu v České republice. Jaká je zatím pozice ČR a co můžeme čekat od dalšího vývoje?

Ve vztahu k budoucnosti rozpočtu EU sice ČR uznává důležitost politiky soudržnosti, která je dána i primárním právem EU, avšak zdůrazňuje, že finanční zdroje by měly plynout pouze do nejchudších regionů. Podle současného nastavení spadá pod cíl 1 strukturálních fondů (konvergence) každý region na úrovni NUTS II, který má své HDP na obyvatele nižší než 75 % průměru EU. Takto vysoce nastavená laťka přesto umožnila, že pomoc v rámci tohoto cíle obdržely všechny regiony střední a východní Evropy kromě hlavních měst Prahy, Bratislavy a Budapešti.


Toto je pouze část textu, který je součástí únorového newsletteru Evropského programu Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).