Budoucnost Evropského parlamentu: Tváří v tvář pandemii a totalitě

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

© European Union 2020

Evropský parlament v minulém týdnu zahájil proces sebereflexe, který je otevřený všem poslancům. Jeho cílem je reformovat Parlament, pokud jde o způsob fungování, zlepšení legislativní činnosti, vnitřní organizace, úlohy plenárních zasedání a parlamentních výborů i mezinárodních aktivit, píše v komentáři David Sassoli.

David Sassoli (S&D) je předsedou Evropského parlamentu. 

Patnáct měsíců po propuknutí pandemie je celý svět nucen se zamyslet nad způsobem svého fungování. Žádné odvětví nemůže pouze čekat na konec krize a domnívat se, že se vrátí k životu jako dříve. Covid-19 nám jasně ukázal naše silné a slabé stránky, v čem se musíme změnit a co můžeme zlepšit. Tato zkouška se týká jak evropských a státních institucí, tak i podniků, politických stran, odborů i regionálních a místních samospráv. Nemůžeme se vyhnout ponaučením z koronavirové pandemie, ani ignorovat zkušenosti a poznatky, které jsme získali.

Těchto patnáct měsíců bolesti, utrpení a zmatku nám nyní dává příležitost stát se efektivnějšími v mnoha oblastech.

V tomto duchu zahájil Evropský parlament v minulém týdnu proces sebereflexe, který je otevřený všem poslancům. Jeho cílem je reformovat Parlament, pokud jde o způsob fungování, zlepšení legislativní činnosti, vnitřní organizace, úlohy plenárních zasedání a parlamentních výborů i mezinárodních aktivit. Velmi citlivým tématem je i vztah mezi Parlamentem a občany.

Stručně řečeno, než začneme provádět změny v oblasti právních předpisů a pravidel, potřebujeme nápady. Proto do konce července pět pracovních skupin pod vedením nových i zkušenějších poslanců, a za účasti politických skupin, rozvine úvahy, které příslušným orgánům pomohou načrtnout vizi Parlamentu budoucnosti. Tento přístup zdola nahoru bude využívat interaktivní platformu otevřenou všem příspěvkům. Na podzim bude ukončen obecnou debatou, během níž bude přijat dokument obsahující reformy, které by se měly rozpracovat v druhé části volebního období.

Jak přiblížit Evropskou unii občanům? Ukázat konkrétní a uchopitelná témata, zní od primátorů

Do centra pozornosti rozhodování o budoucnosti Evropské unie se mají se startem Konference o budoucnosti Evropy dostat samotní občané. Těm je ale Evropská unie často vzdálená. Nejblíže je jim úroveň lokální. Jak mohou města EU občanům přiblížit?

Pandemie odhalila řadu těžkostí při uplatňování současných pravidel a ukázala, že je zapotřebí pružnějších nástrojů. I naše instituce musí zvážit, jak zlepšit své fungování, aby mohl demokratický systém lépe reagovat na současné výzvy. I když je demokracie křehkým systémem, neznamená to, že musíme pasivně čekat na to, co se stane. V této obtížné době je povinností každého, aby přiměřeně přizpůsobil své jednání. Doufám, že se vnitrostátní parlamenty rovněž odhodlají k přezkumu svého fungování, protože pandemie nám připomněla, že Evropská unie nejsou jen instituce v Bruselu. Existují vnitrostátní a regionální dimenze, které mají zásadní vliv na mechanismus EU. Jen pomyslete na to, jak důležitou roli hrály regionální a místní samosprávy při reakci na pandemii.

To vše je součásti evropské dimenze. A pokud každý splní svou úlohu, budeme schopni naše fungování přehodnotit a učinit jej méně byrokratickým a direktivním.

S velkým znepokojením sledujeme silnou tendenci autoritářských režimů, prezentovat se jako systémy účinnější nebo účelnější. Toto je výzva, které aktuálně čelíme a s kterou musíme rázně bojovat. Nechceme se vzdát demokracie. Můžeme k tomu přispět aktualizací našich pravidel, obnovou našich institucí a nabídkou nových nástrojů účasti občanů. Evropský parlament se rozhodl, že nebude přešlapovat na místě a bude nekompromisně jednat.

Video: Konference o budoucnosti Evropy. Podaří se Unii přiblížit občanům?

V květnu odstartovala Konference o budoucnosti Evropy, série diskusí o budoucí podobě Evropské unie. Centrem debaty mají být přímo občané, kterým je nejblíže regionální a místní úroveň. Co čeští lokální lídři od Konference o budoucnosti Evropy očekávají?