Zpravodaj Evropského parlamentu navrhl rozpočtový kompromis

Reimer Böge předložil kompromisní návrh rozpočtového stropu pro roky 2007 – 2013 ve výši 1,09% hrubého domácího produktu Evropské unie.

Zvláštní zpravodaj EP pro rozpočtový výhled tak udělal na závěr dvoudenní schůzky zvláštního výboru Parlamentu s představiteli národních parlamentů. Jedná se o podobný návrh jako předložili na únorovém zasedáni Rady Evropské unie zástupci Estonska a Finska. Estonsko-finský návrh omezit v letech 2007 – 2013 výdaje EU na 1,1% HDP tehdy nezískal dostatečnou podporu, ale nebyl ani zamítnut. Komise původně navrhla strop ve výši 1,14% HDP, s čím však ostře nesouhlasilo Německo, Británie, Nizozemsko, Francie, Rakousko a Švédsko, které připouštějí pouze 1%.

Členské státy se na společném stanovisku ještě nedomluvily a oba návrhy jsou ve hře. Lucemburské předsednictví by chtělo, aby jednání skončilo do konce června, ale o slovo se hlásí také Evropský parlament. Jak uvedl zpravodaj Böge: „Jsme ochotni akceptovat spravedlivou dohodu, ale ne za každou cenu. Pokud se členské státy dostanou pod jistou mez, dohoda nebude.“ Bögeho návrh zatím není oficiální, protože ho musí nejdřív schválit plénum EP. Plénum bude o návrhu hlasovat 10. května a v případě schválení se stane pozicí pro vyjednávání s členskými státy EU.