Vrcholní úředníci Evropské komise očekávají „rok plný nástrah“

EurActiv v Bruselu mezi generálními řediteli Evropské komise zjišťoval co očekávají od nového roku. Přestože vyhlídky podle nich nejsou zdaleka růžové, současné Komisi Josého Manuela Barrosa, které do konce funkčního období schází pouze několik měsíců, slibují své plné nasazení při řešení potíží, s nimiž se EU bude muset letos potýkat.

Zdá se, že rok 2009 bude „rokem plným nástrah“, říká David O’Sullivan, generální ředitel Komise pro oblast mezinárodního obchodu. Unie se podle něj bude muset potýkat s takovými potížemi jako je zpomalení ekonomiky, rostoucí nezaměstnanost, problémy s veřejnými financemi, ale pravděpodobně také s nárůstem sociální nespokojenosti.

„Není to ale žádná pohroma,“ dodává O’Sullivan. Politika se bude snažit na tuto situaci reagovat. Pokud členské země dostojí svým závazkům a budou své reakce na krizi vzájemně koordinovat, přinese plán na oživení své ovoce, doufá generální ředitel.

Generální tajemnice Evropské komise Catherine Day připomněla slova bývalého britského premiéra Harolda Macmillana, který řekl, že události, které představují největší výzvu zároveň přinášejí nejvýraznější posuny v politice. Válka na Blízkém východě, plynová krize a všudypřítomná hospodářská recese podle Day vyžadují aby se Evropa podílela na jejich řešení. „V případě nedávné finanční krize jsme měli možnost vidět, že evropské přístupy mohou často přimět k činům i zbytek světa“, uvedla.

Nové postavení Evropy ve světě nemají ale v rukou pouze politici, říká Eneko Landaburu, generální ředitel Evropské komise pro vnější vztahy. Landaburu věří, že se Evropané chopí příležitosti, kterou jim dávají volby do Evropského parlamentu a „jedinečný systém kontrol a rovnováh, který jsme si sami vytvořili a budou hlasovat pro silnou Evropu, která nám umožní lépe jednat v jejich zájmu po celém světě“. Evropa bude i nadále „přicházet s tvůrčími přístupy a bude je při řešení problémů, kterým čelíme uplatňovat s elánem a vnitřním přesvědčením“.

Je třeba zvládnout hospodářskou krizi, obnovit důvěru v trhy a získat navíc i důvěru občanů, říkají Jorgen Holmquist (generální ředitel pro vnitřní trh a služby) a Luis Romero Requena (generální ředitel pro unijní rozpočet). Podle jejich názoru bude rok 2009 rokem změn, které nakonec „položí základy pro nové národní a mezinárodní struktury, jež zabrání opakování krize v budoucnosti“.

Skutečné hospodářské oživení vyžaduje nejen vůdčí schopnosti, ale také náležitou komunikaci. „Komise to nemůže dělat sama!,“ říká Claus Sorensen, generální ředitel pro komunikaci. Komisařka Margot Wallström se snaží zkoordinovat informační kakofonii, která vychází z evropských institucí, jež na vzájemnou spolupráci při informování veřejnosti příliš nedbají, již celou řadu let. Nakonec se jí podařilo dosáhnout uzavření politické dohody o „Partnerství pro komunikaci o Evropě“.

„Těším se až bude tato dohoda implementována!,“ říká Sorensen. Evropské instituce a 27 členských zemí by měly „své snahy lépe koordinovat a pomoci tak lidem evropská témata pochopit a umožnit jim s nimi souhlasit či nesouhlasit,“ dodává a evropské občany vyzývá, aby v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu vzali svá demokratická práva do svých rukou. Musejí si uvědomit, že jejich hlas může něco ovlivnit.

Rok 2009 bude podle čínské astrologie rokem buvola, což, jak generální ředitel pro obchod poznamenává, je symbolem „úspěchu dosaženého za pomoci silného ducha a tvrdé práce“. „Přeji nám silného ducha i schopnost tvrdě pracovat – budeme to zcela jistě potřebovat. Pouze doufám, že s tím přijde i úspěch,“ dodává s úsměvem O’Sullivan.

Úplné odpovědi vysokých úředníků Evropské komise si můžete přečíst v angličtině pod tímto odkazem.