Vondra o ratifikaci nové smlouvy EU: Uměle to zdržovat nebudeme.

Vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra včera v České televizi naznačil, že by Lisabonská smlouva mohla být v ČR ratifikována do konce letošního roku.

Nová smlouva má nahradit návrh euroústavy, jehož ratifikaci zablokovaly dva negativní výsledky referend ve Francii a Nizozemsku více než před dvěma lety. Text Reformní smlouvy připravila mezivládní konference pod portugalským předsednictvím a její slavnostní podpis proběhl 13.prosince 2007 v Lisabonu. K tomu, aby Reformní smlouva vstoupila v platnost, je nutná ratifikace ve všech členských státech Unie.

Referendum by se mělo konat jen v Irsku, kde to vyžaduje ústava. Ostatní členské státy zvolily ratifikaci parlamentní cestou. Prvním státem, který novou smlouvu EU schválil, bylo již v prosinci minulého roku Maďarsko.

Vicepremiér pro evropské záležitosti včera v ČT řekl, že v ČR by mohla být nová smlouva EU ratifikována a vstoupit v platnost do konce roku. Přesný termín nicméně neuvedl i proto, že skupina zákonodárců se zřejmě obrátí na Ústavní soud s tím, zda je smlouva v souladu s ústavním pořádkem ČR.

V nedávné době se spekulovalo, že ČR nemá na rychlé ratifikaci nové smlouvy zájem, protože by její „příliš“ rychlý vstup v platnost mohl ohrozit české předsednictví EU v první polovině roku 2009. K tomu Alexandr Vondra řekl: „Uměle to zdržovat nebudeme.“

Vicepremiér dále uvedl, že vláda pošle smlouvu do obou komor parlamentu do konce ledna. Možné přezkoumání Reformní smlouvy Ústavním soudem považuje za žádoucí, pokud by se Ústavní soud zaměřil na Listinu základních práv, která se vstupem v platnost Reformní smlouvy stane součástí primárního práva EU. Podle vicepremiéra by stálo za to: „stanovit možná určité meze jurisdikce Evropskému soudnímu dvoru, pokud bude projednávat některé konkrétní příklady, které se týkají právě Listiny základních práv.“