Více než polovina elektřiny z obnovitelných zdrojů? Výzkum ukáže, jak na to

OZE v síti

© Shutterstock

Cílem projektu EU-SysFlex, který odstartoval v listopadu, je připravit elektrický systém na zvládnutí více než 50procentního podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů.

EU se blíží do finále vyjednávání o cíli pro obnovitelné zdroje energie.

Průmyslový výbor Evropského parlamentu nedávno navrhnul, aby měly do konce příštího desetiletí 35procentní podíl na spotřebované energii. Podporuje to i šestice evropských energetických společností, které k tomu v listopadu vydaly společné prohlášení.

Podle členských zemí by bylo lepší zůstat u původního návrhu Evropské komise – 27 % do roku 2030.

Tak či tak podíl OZE v energetickém mixu EU roste a v polovině století se pravděpodobně bude pohybovat okolo 50 procent výroby elektřiny.

To sice pomáhá snižovat produkci skleníkových plynů a snižuje závislost na dovozech energie, ale přináší to i řadu výzev.

Systém musí ustát vysoký podíl OZE a vyrovnat se s jejich nepravidelnou výrobou.

„Dynamika se posouvá k distribuovaným zdrojům elektřiny na nižší úrovni sítě, elektrifikaci vytápění a dopravy, technologické diverzifikaci, zapojení spotřebitelů a spotřebitelské svobodě,“ říká John Lowry, projektový ředitel společnosti EirGrid, která provozuje irskou přenosovou soustavu.

„To všechno přináší důležité příležitosti, ale také přispívá ke složitosti provozování sítí,“ dodává.

K řešení by měl pomoci výzkumný projekt EU-SysFlex, v jehož čele Lowry stojí. Cílem je vyvinout plán, který pomůže vyvinout flexibilní a integrovaný celoevropský systém, který maximalizuje potenciál zapojení obnovitelných zdrojů. Na technických záležitostech se začalo pracovat v listopadu.

Podle Lowryho už podobné projekty v minulosti ukázaly technické možnosti, ale neřešily škálování na celoevropskou úroveň. „V tom spočívá jedinečnost projektu,“ říká.

Neinvestovat zbytečně

„Jedním z problémů je proměnlivost. Když nesvítí slunce nebo nefouká vítr, potřebujete jiné zdroje, říká Vera Silvaová, ředitelka výzkumného programu ve francouzské energetické firmě EDF, která bude technickým koordinátorem projektu.

„V rámci EU-SysFlex se podíváme na vícero systémových služeb, které budou potřeba pro zabezpečení flexibility a rovnováhy systému v každé chvíli,“ vysvětlila Silvaová.

Jedno z nebezpečí podle ní spočívá v tom, že by se Evropa mohla snažit problém řešit jen s pomocí centralizovaných zdrojů energie.

Silviová: Jedno z nebezpečí spočívá v tom, že by se Evropa mohla snažit problém řešit jen s pomocí centralizovaných zdrojů energie.

„Chceme zabezpečit nákladově efektivní přechod, a proto hledáme způsoby jak zdroje koordinovat, ne zbytečně investovat a duplikovat,“ říká.

EU-SysFlex bude podle ní zkoumat řešení pro zvýšení flexibility, jako je skladování energie, řízení poptávky, přeshraniční obchod a služby.

Přečtěte si také factsheet: Co jsou to chytré sítě a k čemu slouží >>>>

Zapojilo se i uhelné Polsko

Lowry zdůrazňuje, že demonstrační portfolio EU-Sysflex je široké a zahrnuje řešení jak pro distribuční, tak pro přenosovou soustavu.

Konzorcium projektu má 34 členů včetně provozovatelů sítí, výrobců energie, poskytovatelů systémových služeb, univerzit nebo výzkumných center. Společně by měli pracovat čtyři roky, a to s celkovým rozpočtem 26,5 milionů eur. Evropský program pro podporu výzkumu Horizont 2020 poskytl financování ve výši 20,3 milionů.

Projekt pokrývá patnáct zemí, a to nejen z EU.

Ukázky se plánují ve více zemích. Test v Německu, Itálii a Finsku pod taktovkou společnosti innogy má za cíl vyzkoušet služby flexibility na distribuční úrovni. Demonstrace v Portugalsku koordinovaná tamní firmou EDP bude probíhat na přenosové i distribuční úrovni a bude se soustředit na koordinaci mezi centralizovaným skladováním a flexibilitou obnovitelné energie.

Ve Francii EDF provede využití odběrných míst s cílem koordinovat různé služby a zdroje. V Estonsku se společnost Elering zaměří na přeshraniční a mezisektorové řízení dat se sousední Litvou a Polskem.

Součástí projektu je i provozovatel polské přenosové soustavy PSE nebo poskytovatel technologie z Norska, tedy z nečlenské země EU. Dohromady konsorcium pokrývá 15 států.

Článek původně vyšel na portálu EURACTIV.sk, který je komunikačním partnerem projektu EU-SysFlex. Přeložila Adéla Denková.