Obchodní dohody přinášejí zisky, je ale třeba mluvit i o lidských právech

© Shutterstock / Luis Molinero

Evropská unie klade velký důraz na liberalizaci světového obchodu a uzavírání stále ambicióznějších obchodních dohod. Jednou z takových je i smlouva s Vietnamem. Nebylo by ale dobré se kromě ekonomických ukazatelů a prognóz podívat i na otázku lidských a občanských práv? Ve Vietnamu jsou stovky politických vězňů.

Ačkoli byla dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem dojednána už v roce 2015, stále čeká na svou ratifikaci Evropským parlamentem. Tomuto kroku musí dát zelenou Evropská komise, která už měsíce přešlapuje na místě.

„Komise ze zřejmých politických a geopolitických důvodů jasně dává prioritu Japonsku a Vietnam zůstává na vedlejší koleji,“ kritizuje jednání unijní exekutivy český europoslanec a místopředseda výboru pro zahraniční obchod Jan Zahradil (ODS, ECR), který je zároveň zpravodajem této obchodní dohody. Jeho prioritou je ratifikovat dohodu ještě v tomto volebním období, tedy do května 2019.

Podle europoslankyně Dity Charanzové (ANO, ALDE) je ale problém jinde.

„Ratifikaci zpozdil výrok Soudního dvora EU ve věci dohody EU a Singapuru. Ta je podobná dohodě s Vietnamem a SDEU u ní rozhodl, že části této dohody spadají mezi tzv. sdílené kompetence. K ratifikaci je tedy nutný i souhlas každého členského státu,“ upozorňuje.

„Komise a Rada v tuto chvíli zkoumají, jestli je možné dohodu upravit tak, aby některé její části mohly být přijaty rychleji pouze na úrovni EU,“ dodává.

Nguyen Quang A: V dnešní době jsou ve vězení stovky aktivistů. A v posledních 18 měsících je zatýkání intenzivnější než dřív.

Dohoda a odkládání její ratifikace sebou ale přináší ještě jednu zásadní otázku. Otevírání nových trhů a ekonomický profit na globalizaci totiž často upozaďuje otázku občanských a lidských práv. A Vietnam je zářným příkladem, na což upozorňuje řada lidskoprávních organizací.

Jako Československo za normalizace

Už v březnu roku 2016 se k dohodě vyjádřila i unijní ombudsmanka Emily O´Reillyová. Kritizovala tehdy Komisi za to, že nedokázala poskytnout kvalitní informace o tom, jaký vliv bude mít sjednaná obchodní dohoda na tamní stav lidských práv.

„V tomto ohledu zastávám jednoduchý postoj – tato otázka měla být kladena před vyjednáním dohody, nikoli až potom,“ uvedla tehdy. Podle ní bylo jednání Komise, která nevytvořila možné scénáře dopadu obchodní dohody na tamní stav lidských práv, nesprávné. A mnozí jí dávají za pravdu.

„Být aktivistou ve Vietnamu je složité. Vláda nás považuje za nepřátele a snaží se udělat vše pro to, aby nám zabránila v práci,“ uvedl v rozhovoru pro DVTV vietnamský lidskoprávní aktivista Nguyen Quang A.

Zastánci dohody ale zdůrazňují, že obchodní jednání v sobě po celou dobu zahrnovala i otázku lidských práv, což se promítlo i v závěrečném znění smlouvy.

„Lidská práva a jejich ochrana součástí obchodní dohody jsou. Vietnam se tam zavazuje, že situaci v tomto ohledu výrazně zlepší. Situace samozřejmě není ideální, ale fakt, že závazky jsou integrální součástí dohody, v podstatě nutí vietnamskou vládu jednat,“ připomíná Zahradil.

Zahradil: Lidská práva a jejich ochrana jsou součástí obchodní dohody.

„Měli bychom pozitivně vnímat dosažený pokrok a odhodlání pokračovat,“ dodává.

A podobného názoru je i Charanzová, která připomíná možnost pozastavení účinnosti obchodní dohody v případě, kdy budou v zemi lidská práva ve velké míře porušována. „Byl to také jeden z požadavků Evropského parlamentu,“ připomíná.

Quang A ovšem zdůraznil, že hnutí za lidská práva a demokracii se ve Vietnamu v posledních letech rozrostlo, na což tamní úřady reagují ještě větším utužením kontroly.

„V dnešní době jsou ve vězení stovky aktivistů. A v posledních 18 měsících je zatýkání intenzivnější než dřív,“ upozornil a dodal, že situace ve Vietnamu připomíná 80. léta v Československu.

Masivní výroba levného oblečení

Obavy se ale týkají i možných dopadů na sociální práva a pracovní podmínky Vietnamců. Podle mnohých odborníků totiž povede liberalizace vietnamskou ekonomiku směrem od výroby strojů či motocyklů více směrem k masové produkci levného oblečení a obuvi.

K těmto závěrům v roce 2013 došla v jedné ze svých studií dokonce sama Komise.

„Doteď byl Vietnam dobrým příkladem toho, že ekonomický růst je v boji s chudobou klíčový. Tato země ukázala, že může být velmi podnikavá a dynamická, pokud jde o vytváření pracovních míst skrze nová průmyslová odvětví,“ uvádí v jednom ze svých komentářů Ruth Kelly z lidskoprávní organizace ActionAid.

Jako příklad vietnamského úspěchu posledních let uvádí Kelly tamní výrobu motocyklů, která dokázala výrazně přispět ke snížení chudoby. „Vietnam je čtvrtým největším trhem s motocykly na světě. Po cestách se zde prohání 37 milionů motorek.“

Kelly: Tlak ze strany světových značek na levnou a rychlou výrobu obuvi a oblečení bude nutit vietnamské výrobce, aby snižovali náklady a s tím i platy.

Obchodní dohoda vyjednaná s EU však podle něj může tento úspěch podkopat. „Relativně profitující odvětví výroby motorových vozidel a součástek, elektroniky či strojní výroby čeká propad. Pracovní místa v oblasti výroby obuvi a oděvního průmyslu budou placené dost špatně,“ myslí si Kelly.

„Tlak ze strany světových značek na levnou a rychlou výrobu obuvi a oblečení bude nutit vietnamské výrobce, aby snižovali náklady a s tím i platy,“ dodává.

ActionAid  ve Vietnamu spolupracuje s více než 8 tisíci pracovníky a jejich zaměstnavateli s cílem zlepšit tamní pracovní podmínky. Jejich průzkum ukázal, že problémem je zejména ženská práce. Zaměstnankyně ve vietnamských továrnách pracují 9 až 15 hodin denně. Pravidelným problémem je zpožděné vyplácení mezd nebo finanční sankce za čerpání dovolené.

Europoslanec Zahradil je ale opačného názoru. „S touto analýzou zásadně nesouhlasím. Připomeňme, že právě díky integraci do světové ekonomiky se Vietnam z jedné z nejchudších zemí na světě stal jednou z nejdynamičtějších ekonomik ve východní Asii,“ upozorňuje.

„Výrazně se snížila chudoba, především extrémní chudoba, a více než 40 milionů obyvatel se za posledních dvacet let posunulo nad hranici chudoby. To je ohromující,“ dodává.