V Madridu se sešli „přátelé euroústavy“

Minulý pátek 26. ledna se ve španělském hlavním městě konala schůzka osmnácti států, které již ratifikovaly euroústavu. Několik dalších členských států EU a Komise vyslaly své pozorovatele.

Ratifikační proces evropské ústavní smlouvy již dokončilo šestnáct zemí a dvěma dalším (Německu a Slovensku) k tomu chybí pouze formality. Jedná se tedy již o dvě třetiny členských států EU. Aby však tato nová smlouva vstoupila v platnost, musí být schválena všemi členy EU.

Již více než rok a půl trvající období „reflexe“ nepřineslo žádné konkrétní výsledky ohledně dalšího osudu evropské ústavní smlouvy. Ze zemí, které ji odmítly či zastavily přípravy na její ratifikaci, zaznívají návrhy na zeštíhlení euroústavy nebo na přijetí pouze částí týkajících se fungování unijních institucí.

Tyto úvahy se nelíbí státům, které již euroústavu ratifikovaly, a proto Španělsko a Lucembursko svolaly do Madridu schůzku všech „přátel euroústavy“. Obě země schválily euroústavu v referendech a tímto setkáním chtěly vyzdvihnout právě to, že většina členských států již tento dokument přijala. Záměrem bylo zviditelnit právě tuto část EU, která ústavě řekla své „ano“, protože se k jejímu dalšímu osudu hlasitěji vyjadřovaly země, jež ji odmítly či ještě neschválily.

Setkání v Madridu se účastnily: Rakousko, Belgie, Lucembursko, Bulharsko, Rumunsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Slovensko, Finsko, Řecko, Itálie, Malta, Slovinsko, Portugalsko a Španělsko. Pouze pozorovatele vyslalo Německo, Švédsko, Dánsko, Velká Británie a Evropské komise.

„Přátelé euroústavy“ vyzvaly k obohacení jejího textu o další témata (např. energetika, globální oteplení…) a vyjádřili své zklamání nad tím, že během období reflexe se objevilo tak málo alternativních východisek ze slepé uličky, do které se ratifikační proce euroústavy dostal po dvou odmítavých referendech ve Francii a Nizozemí v roce 2005. Zároveň deklarovaly plnou podporu snahám německého předsednictví pro nalezení východiska z této situace.