V Lisabonu byla slavnostně podepsána nová smlouva

EA_podpis_Lisabonske_smlouvy

V lisabonském klášteře sv.Jeronýma podepsaly včera hlavy členských států a vlád spolu s předsedou Komise a Evropského parlamentu novou Reformní smlouvu EU.

Na finálním textu nové smlouvy se shodli představitelé členských států během neformálního summitu v Lisabonu 18.-19.října. Její slavnostní podpis ale ještě neznamená, že smlouva vstoupí v platnost, protože ji musí ratifikovat všech 27 členských států. Na rozdíl od návrhu euroústavy, o které se rozhodovalo i v referendech, z nichž výsledky dvou byly negativní, se členské státy rozhodly pro ratifikaci parlamentní cestou. Jedinou výjimkou je Irsko, kde vyhlášení referenda předpokládá ústava.

Slavnostnímu podpisu předcházelo vystoupení dětského sboru, který zazpíval Beethovenovu Ódu na radost, která se měla podle návrhu euroústavy stát hymnou EU. Povstali při ní i ti státníci, kteří přivítali odstranění symbolů EU z textu nové smlouvy včetně premiéra ČR Mirka Topolánka. Pouze britský premiér Gordon Brown se ceremoniálu nezúčastnil, protože se zdržel v Londýně. Jeho absence jen posílila mínění, že britský premiér není evropské integraci příliš nakloněn. Od svého nástupu do úřadu před téměř půl rokem ještě oficiálně nenavštívil Brusel. Reformní smlouvu místo něj podepsal ministr zahraničí David Miliband. Brown svůj podpis připojí během neformálního oběda s ostatními státníky v Bruselu, kde dnes začne řádný prosincový summit EU.

Lisabonská smlouva se příliš neliší od původního návrhu euroústavy. Hlavním rozdílem je, že Reformní smlouva ostatní smlouvy pouze doplňuje nebo upravuje na rozdíl od euroústavy, která předpokládala jejich plné nahrazení. Reformní smlouva rozšiřuje oblasti, v nichž bude EU rozhodovat pouze kvalifikovanou většinou. Jednomyslnost bude i nadále nutná mimo jiné pro SZBP a rozpočet. Nová smlouva převzala z euroústavy také vytvoření pozice prezidenta Rady, který bude volen na 2,5 roku, a také funkci společného „ministra“ zahraničí, který v sobě skloubí funkce eurokomisařky pro vnější vztahy a vysokého představitele EU pro SZBP.

Předseda Komise José Manuel Marroso před slavnostním ceremoniálem řekl: „Tím, že EU vyřešila institucionální záležitosti, se Evropa připravuje na řešení globálních problémů…Nyní je čas jít dopředu, Evropa musí čelit různým výzvám jak doma tak v zahraničí a naši občané chtějí výsledky. Globalizace je společným jemnovatelem těchto výzev.“

Portugalský premiér José Socrates, jehož země nyní Unii předsedá, u této příležitosti prohlásil: „Evropa byla zablokovaná, nevěděla, jak se pohnout kupředu a my jsme s touto smlouvou řešení našli.“

Také německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier se připojil s prohlášením, že se s touto smlouvou „Evropa stane více transparentní, Evropa se stane více demokratickou, Evropa se stane efektivní.“ Právě Německo, které EU předsedalo v první polovině letošního roku, posunulo Unii blíže ke konsensu ohledně nové smlouvy.

Reformní smlouva by měla být členskými státy ratifikována do června roku 2009, kdy se budou konat volby do Evropského parlamentu.