V inovační a regionální politice je třeba zabránit duplikacím, shodli se komisaři

Evropská unie podporuje inovace v rámci několika programů a politik. Komisaři pro inovace a regionální politiku se tento týden ve Španělsku shodli na tom, že je potřeba zjednodušit spleť různých podpor a zabránit tak neefektivním duplikacím.

Máire Geoghegan-Quinn, komisařka pro výzkum, inovace a vědu se s komisařem pro regionální politiku Johannesem Hahnem shodli na tom, že by si jejich týmy měly lépe vymezit kompetence, aby v budoucnu nedocházelo ke zbytečným a neefektivním duplikacím při podpoře inovací.

Oba komisaři se u příležitosti zahájení Evropského týdne inovativních regionů ve španělské Granadě, zaklínali voláním po větších „synergiích“, které prý „zabrání dalšímu násobení a fragmentaci evropského financování“.

Nejde o nijak malé peníze. Na podporu regionální politiky jde celá třetina unijního rozpočtu (tyto prostředky se rozdělují prostřednictvím národních operačních programů) a za posledních deset let vzrostl výrazně i objem financí, které jdou na podporu inovací z tzv. komunitárních programů.

Po neúspěchu Lisabonské strategie a v souvislosti s přípravou její nástupkyně, strategie Evropa 2020, roste nyní v Bruselu tlak na zlepšení koordinace mezi orgány, které jsou zodpovědné za administraci jednotlivých programů podpory z evropských fondů.

Z pohledu podpory inovací by se měla zlepšit spolupráce mezi řídícími orgány národních operačních programů, národními kontaktními místy pro podporu ze 7. rámcového programu pro vědu a výzkum a sítí Enterprise Europe Network, která koordinuje podporu z Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace. Všechny tyto orgány proto mají začít pracovat na odstraňování duplikací.

Podle Ann Mettler z bruselského think-tanku Lisbon Council je třeba možné duplikace mezi regionálními a výzkumnými programy odstranit co nejdříve. „V době krize a rozpočtových omezení je třeba evropské fondy využít maximálně efektivně“, říká ředitelka think-tanku.

Kromě volání po odstranění duplikací se v diskusi objevily i další návrhy. Generální ředitelství, které má v Evropské komisi na starosti oblast vědy a výzkumu (DG Research) by například mohlo vytipovat určité kvalitní projekty, které by pak z rozpočtu na regionální politiku podpořilo Generální ředitelství pro regiony (DG Regio).

Regionální politika vs. Evropa 2020

Komisaři také chystají společné sdělení, ve kterém navrhnou jak regionální politiku lépe propojit se strategií Evropa 2020. Dokument by měl být na světě v druhé polovině roku 2010.

Ann Mettler je přesvědčená, že regionální politiku je v každém případě nutné propojit s novou strategií Evropa 2020. „Regiony jsou z pohledu budování infrastruktury pro zelenou, inteligentní a inkluzivní politiku naprosto zásadní, takže je jasné, že je třeba balík peněz, které EU rozděluje, využít k naplnění těchto cílů,“ říká Mettler. Podle jejích představ je navíc třeba regiony nějak motivovat, aby cíle strategie plnily. Úspěšnější regiony by mohly získat například bonus v podobě dodatečných plateb.

Otázkou ovšem je, jakým směrem se návrhy Komise budou ubírat. Zejména nové členské státy totiž regionální politiku (neboli politiku soudržnosti, případně kohezní politiku) chápou především jako nástroj na vyrovnávání rozdílů mezi vyspělejšími a méně vyspělými evropskými regiony. A pokusy nasměrovat jí na plnění cílů obsažených v Lisabonské strategii většinou doprovází ze strany starých členských zemí volání po otevření regionální politiky všem (tedy nejen výrazně zaostalým) regionům, což se nováčkům pochopitelně nelíbí.

Regionální rozměr

Komisař Hahn během svého vystoupení podotkl, že inovace mají silný regionální rozměr. K tomu, aby k inovacím docházelo je podle něj zapotřebí souhry mnoha hráčů – konkurentů, dodavatelů, ale také lidí z úplně jiných odvětví jako jsou například designéři nebo poskytovatelé služeb. Úspěch jejich interakcí prý závisí také na jejich „geografické blízkosti a … prostředí, ve kterém myšlenky vznikají“.

„A vzhledem k tomu, že inovace geografickou blízkost potřebují, je to právě politika soudržnosti, která jim nabízí ten správný víceúrovňový politický rámec,“ myslí si komisař. Politika soudržnosti by podle něj měla regionům pomoci identifikovat jejich silné a slabé stránky, aby se mohly rozhodnout, jaké oproti jiným regionům mají komparativní výhody.