Unie rozhoduje o svých komunikačních prioritách pro rok 2009

Evropské instituce se zřejmě brzy dohodnou na třech hlavních komunikačních prioritách pro rok 2009. Jsou jimi boj s klimatickými změnami, červnové volby do Evropského parlamentu a výročí významná z pohledu sjednocování Evropy – 1. května 2009 uběhne pět let od rozšíření o země střední a východní Evropy a 9. listopadu si Evropa připomene dvacet let od pádu berlínské zdi.

Prohlášení které nese titul „Partnerství pro komunikaci o Evropě“ ve středu ve Štrasburku podepsali předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering, předseda Evropské komise José Manuel Barroso a jménem Rady EU francouzský ministr pro evropské záležitosti Jean-Pierre Jouyet.

Priority pro rok 2009 nejsou v textu nijak konkretizované, uvádí se zde pouze, že všechny tři instituce určí každým rokem několik komunikačních priorit. Joe Hennon, mluvčí komisařky pro komunikaci Margot Wallström ale EurActivu sdělil, že se instituce již prakticky dohodly na třech prioritách. Konečnou dohodu by jmenované instituce měly uzavřít na listopadovém setkání v Evropském parlamentu.

Přestože se to na první pohled může zdát jako jednoduché, členským zemím se nelíbí, když jim komunikační priority stanovují evropské instituce a instituce musí na druhou stranu tvrdě bojovat, aby v této otázce měly poslední slovo. A tak přestože se dokument podepsaný ve středu ve Štrasburku může jevit jako nevýrazný, ve skutečnosti jde o velký průlom.

Za další jednání bude zodpovědná tzv. „Skupina pro informování“, která se bude scházet dvakrát do roka. Skupina bude mít tři předsedy – za každou z vrcholných evropských institucí jednoho. Zasedání skupiny se budou navíc jako pozorovatelé účastnit také zástupci Evropského hospodářského a sociálního výboru a představitelé Výboru regionů. Evropský parlament nyní ve skupině zastupuje španělský poslanec Alejo Vidal-Quadras a Evropskou komisi Margot Wallström.

Vyhnout se duplikacím

„Budeme pokračovat v tom, co děláme,“ řekl Hennon v odkazu na komunikační projekty, které jsou financovány z rozpočtu Evropské komise. Příkladem takového projektu může být evropská televizní síť, která má připravovat pravidelný program zaměřený na evropské záležitosti. Síť má vysílat ve většině jazyků Unie. Mluvčí dodal, že i Parlament bude pokračovat v tom, co již dělá. Instituce by se podle jeho slov neměly dohadovat o všem, jelikož pak by se také nemusely dohodnout na ničem.

Musíme dát také pozor, abychom se vyhnuli duplikacím, uvedl mluvčí komisařky Wallström. Evropský parlament a Komise nedávno uspořádaly během jednoho týdne v jedné jediné zemi konferenci o klimatických změnách a ani jeden z organizačních týmů o iniciativě druhé instituce nevěděl.

Komunikace Evropy v Irsku

Evropská komise očekává, že by se v „nějaké formě partnerství“ do komunikace evropských témat mohlo zapojit také Irsko. Podobné partnerské dohody podepsaly již tři členské země (Maďarsko, Slovinsko a Německo) a v rámci této spolupráce země budou v dohledné době informovat o volbách do Evropského parlamentu. Pokud jde o komunikaci související s možným opakováním referenda k Lisabonské smlouvě, zástupce Evropské komise uvedl, že by si Irsko mělo samo stanovit oblasti, kde si myslí, že by taková spolupráce mohla být prospěšná.