Turecko nezastaví reformy, ani když nebude do EU přijato

Plán tureckých reforem, který by měl napomoci k ukončení rozhovorů o přistoupení Turecka k EU do roku 2013, byl Evropskou komisí přijat s opatrností. Turečtí představitelé zdůraznili, že reformy budou pokračovat, i kdyby se země členem Evropské unie nestala.

Turecký ministr zahraničí Abdullah Gül 17. dubna potvrdil, že reformy v Turecku budou uskutečněny nezávisle na tom, zda země bude přijata do EU, nebo ne. „Jestliže o tom začneme diskutovat nyní, pouze ztratíme čas,“ uvedl pro Associated Press. „Důležitou věcí je transformovat Turecko,“ dodal.

Mluvčí Komise pro otázky rozšíření Krisztina Nagy řekla, že cestovní mapa byla „velmi dobře Evropskou komisí přijata“, ale poznamenala, že je příliš brzy komentovat její obsah a že takový plán „se očekává od každé kandidátské země“.

Turecký požadavek stanovit konečný termín pro uzavření rozhovorů byl odmítnut. K tomu mluvčí Komise uvedla: „Datum přistoupení nemůže být předem stanoveno, protože pokrok přístupových jednání závisí na pokroku reforem.“

Rozhovory o členství Turecka v EU byly částečně na konci loňského roku pozastaveny díky otázce Kypru. Jednání byla zcela zastavena u osmi z celkových 25 kapitol. K obnovení rozhovorů došlo 29. března, kdy byla otevřena druhá kapitola týkající se podnikání a průmyslové politiky.

Abdullah Gül uvedl, že jednání budou vedena o všech kapitolách, včetně těch osmi. „Problematické jsou většinou politické záležitosti. Nemůžeme na nich lpět a zůstat v nečinnosti,“ prohlásil Gül na tiskové konferenci. „Když jednoho dne budou politické otázky vyřešeny, setkáme se s EU a budeme nám trvat půl hodiny otevřít a uzavřít tyto kapitoly.“

Cestovná mapa stanovila, že kolem 200 legislativních doplňkových opatření a 400 nařízení je nutné změnit podle evropského práva. Neobsahuje ale časový harmonogram přijímání legislativy, řekl Ali Babacan, hlavní turecký vyjednavač.

V květnu by měly v Turecku proběhnout prezidentské volby a v listopadu parlamentní. Jsou důležité tím, jakým tempem budou přístupová jednání pokračovat, protože současné průzkumy ukazují pokles podpory obyvatelstva pro členství Turecka v EU.