Trojice poslanců chce rozpočet EU financovat z DPH a uhlíkového cla

Zdroj: Evropský parlament.

Alain Lamassoure (EPP), Guy Verhofstadt (ALDE) a Jutta Haug (S&D), tři známé tváře Evropského parlamentu navrhují, aby se v budoucnu rozpočet EU nefinancoval z příspěvků členských zemí, ale z vlastních zdrojů EU: uhlíkového cla na dovážené zboží a DPH. Informuje o tom francouzský EurActiv.

Předseda rozpočtového výboru, Francouz Alain Lamassoure, předseda frakce liberálů v EP Guy Verhofstadt a předsedkyně zvláštního výboru pro rozpočet po roce 2013 Jutta Haug včera vystoupili s návrhem změny struktury příjmů evropského rozpočtu. Ten je v současné době financován převážně z příspěvků členských států (zhruba ze 75 %).

Poslanci ale namítají, že takový systém vede při každém vyjednávání o rozpočtu k tahanicím, při nichž se členské státy dohadují o „výnosech z investic“ do evropského rozpočtu.

Povaha debaty by se podle skupiny poslanců měla ale změnit. Jednání by se prý měla vést spíše o nastavení „správné úrovně“, na níž se bude daň vybírat. Jinými slovy, bylo by lepší daň, která by byla příjmem evropského rozpočtu, vybírat na místní, národní nebo evropské úrovni?

Lamassoure, který má za sebou řadu neúspěšných pokusů o reformu rozpočtu EU, si postěžoval, že „rozdělení národních příspěvků zabírá devět stran a má 41 výjimek“.

„Žádný volený zástupce, ani v Evropském parlamentu ani v národních parlamentech není schopen vysvětlit, proč příspěvky (členských států) takto narostly. Systém je nesrozumitelný a zcela nedemokratický,“ uvedl.

Žádné změny v daňové zátěži ani posilování Parlamentu

Poslanci svůj návrh připravili ve spolupráci s členy Center for European Policy Studies (CEPS) a think-tanku Notre Europe. V 86stránkové zprávě své myšlenky rozvíjejí.

Podle jejich návrhu by výše rozpočtu EU měla by zůstat na stávající úrovni (tj. 126,4 miliard eur ročně). Příspěvky členských států by se ale nahradily evropskými daněmi. Poslanci v této souvislosti navrhují k národní DPH připočíst 1 % v podobě „evropské DPH“ (tento zdroj by měl do evropské pokladny přinést 50 miliard eur ročně) a zavést „uhlíkové clo“ na dovoz z třetích zemí (příjmy poslanci odhadují na 48,5 miliardy ročně). Investice EU by se měly nově financovat z emisí projektových obligací.

Navrhovaná opatření mají podle poslanců tu výhodu, že členským státům neodebírají žádné fiskální kompetence a nepovedou ani k navýšení rozpočtu EU. Poslanci v rozpočtové oblasti také nepožadují žádné navyšování pravomocí Evropského parlamentu.

„Jakýkoliv nový způsob financování EU by neměl daňové zatížení občanů zvyšovat. Budeme naopak muset zavést nové nástroje, které dosavadní mechanismy nahradí,“ uvedla poslankyně Haug v prohlášení.

Evropská komise by měla svůj návrh rozpočtu na příští sedmileté období po roce 2013 zveřejnit letos v červnu.