Textující krávy a dojící roboti. Zemědělství prochází digitální revolucí

digitalizace zemědělství

@ Shuterstock

Roboti, kteří dojí krávy místo zemědělců, již nejsou vizí budoucnosti. V Česku je takových přístrojů přes 200 a jejich obliba stále roste.

Rozvoj moderních technologií zasáhl nejen svět průmyslu, ale také evropský venkov. Zemědělci mohou například využívat chytré traktory, které jsou řízeny pomocí GPS a dokážou pole obdělávat tak, aby omezily erozi půdy a ušetřily pohonné hmoty.

Takzvané zemědělství 4.0 využívají farmy nejen při práci v terénu, ale také při živočišné výrobě. V České republice například získávají čím dál větší oblibu dojící roboti. Jedná se o přístroje, které umí identifikovat jednotlivé krávy a vyhodnotit, zda jsou zdravotně v pořádku a způsobilé k dojení. Pokud ano, robot tuto činnost provede bez nutnosti zásahu člověka a následně krávu opět vypustí mezi ostatní.

„V České republice zájem o dojící roboty stoupá. Farmy totiž nemohou sehnat zaměstnance, kteří by byli ochotni takovou práci dělat,“ vysvětlil EurActivu Antonín Machálek z Výzkumného ústavu zemědělské techniky. Nedostatek pracovních sil byl i důvodem pro instalaci prvního dojného robota v Česku v listopadu 2003.

digitalizace zemědělství

Zdroj: Výzkumný ústav zemědělské techniky

„Roboti dávají farmářům šanci vést normální život bez nutnosti vstávat ve čtyři hodiny ráno, aby podojili krávy,“ dodal Machálek a odhadl, že dnes je v Česku zhruba 250 robotů.

Krávy mohou poslat majitelům zprávu o svém zdraví

Robot kromě dojení zvládne i zaslat zemědělcům zprávy na telefon o tom, kolik krav podojil a zda některá z nich netrpí onemocněním. Podobně mohou své majitele zpravovat i samotné krávy, a to prostřednictvím senzoru, který mají umístěný na těle.

Pořizovací cena robota je zhruba 3,5 milionu korun. Digitalizace zemědělství je tak zpočátku finančně náročná, nicméně to neznamená, že si ji mohou dovolit pouze velké podniky. „Díky snížení nákladů a úsporám na personálních nákladech je tento přístup výhodný pro všechny typy zemědělských podniků,“ uvedl analytik Radek Novák z Kanceláře pro EU České spořitelny.

Potvrzuje to i Výzkumný ústav zemědělské techniky, podle kterého roboti podojí v malých farmách zhruba stejný počet krav jako ve velkopodnicích.

Digitalizace zemědělství jako budoucnost pro evropské farmáře

Moderní technologie v zemědělství by měla nejen ulehčit práci současným farmářům, ale také přilákat mladé lidi na venkov. „Digitalizace zemědělství také může přispět ke snížení nadužívání hnojiv a pesticidů stejně jako k odstranění nevyhovujících podmínek chovu dobytka,“ dodal Novák.

Unie omezuje používání pesticidů. Čeští zemědělci jich ale používají více >>>>

Digitalizace podle něj může vést i ke snížení administrativních nároků, kterým dnes zemědělci čelí. V budoucnu budou například moci sdílet data s úřady bez nadbytečného papírování.

Zlepšení technologické výbavy zemědělců a zjednodušení zemědělské politiky je i novým cílem Evropské komise. Vychází přitom z výsledků veřejné konzultace z letošního jara, ve které zemědělci žádali zejména snížení byrokracie.