Švédsko hovoří o neúspěchu lisabonské strategie

Švédský předseda vlády, Fredrik Reinfeldt, včera prohlásil, že selhala snaha Evropské unie o to stát se nejinovativnějším regionem.

Souvislosti:

V březnu roku 2000 se šéfové vlád a hlavy států EU shodly na ambiciózním plánu, a sice učinit z EU nejvíce konkurenceschopnou a znalostní ekonomiku světa, která by byla schopná udržitelného hospodářského růstu s více pracovními příležitostmi a s větší sociální soudržností.

Aby bylo cíle dosaženo, musela být přijata strategie zaměřená na přípravu transformace k hospodářství a společnosti založené na vědomostech, a to prostřednictvím podpory výzkumu a rozvoje, strukturálních reforem, zaměřených na konkurenceschopnost a inovaci, a prostřednictvím dotvoření vnitřního trhu.

Strategie počítala s modernizací evropského sociálního modelu, s investicemi do lidí a s bojem proti výlukám ze společnosti. Aplikací směsi makroekonomických opatření se měly udržet příznivé vyhlídky hospodářského růstu.

Ačkoli určitý pokrok v inovaci evropského hospodářství učiněn byl, sílí obavy, že proces reforem nepostupuje dostatečně rychle a že ambiciózních cílů nemůže být dosaženo.

Na nedávném jarním summitu se evropští lídři rozhodli v lisabonské strategii pro ekonomický růst a zaměstnanost pokračovat, a to navzdory přetrvávající hospodářské recesi. Konkrétní diskuse o tom, jak přizpůsobit tuto stěžejní reformní agendu Evropské komise podmínkám krize, byla odložena na později. 

Témata:

„I když bylo dosaženo pokroku, je třeba říct, že lisabonská agenda, jíž zbývá rok do vyhodnocení, je neúspěchem,“ napsal Reinfeldt v článku společně se svým ministrem financí, Andersem Borgem. Premiér Reinfeldt, jehož země má 1. července od Česka převzít předsednictví EU, řekl, že by evropská lisabonská strategie měla být přehodnocena.

„Jsme přesvědčeni, že je nutné lisabonskou strategii EU přehodnotit a nově odstartovat. Musí to být iniciováno tento podzim a zůstat prvořadou otázkou pro následujících pět let počínaje volbami do Evropského parlamentu 7. června,“ řekl Reinfeldt.

V článku, který otiskl švédský deník Dagens Nyheter, ministři napsali, že udržitelné veřejné finance by se měly stát základním kamenem nové strategie a že politika pracovního trhu by měla být přeformulována.

„První krok je uvědomit si, že problém nezaměstnanosti je větší než současné oficiální údaje blížící se desetiprocentní nezaměstnanosti,“ řekli ministři. 

(EurActiv ve spolupráci s agenturou Reuters)