Summit o smlouvě EU: není už o čem jednat?

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso; zdroj: Evropská komise

Protože většina neshod týkající se návrhu Reformní smlouvy byla vyřešena, rozhodlo se portugalské předsednictví posunout pozornost představitelů členských zemí EU na summitu v Lisabonu k obecné debatě o globalizaci. Podle nových průzkumů veřejného mínění si občané pěti největších zemí EU přejí uspořádání referenda o nové smlouvě.

Souvislosti:

Poté, co byly dokončeny technické detaily, předložili na počátku října právní experti ze 27 členských zemí EU nový text smlouvy. Návrh transformuje mandát o institucionální reformě, která byla schválena na summitu Evropské rady v červnu, do právního textu, jenž doplňuje existující smlouvy.

Představitelé členských zemí a institucí EU jsou přesvědčeni o tom, že na neformálním lisabonském summitu, který se koná 18.–19. října, dojde ke schválení návrhu smlouvy. Zbývá ale dořešit ještě několik politických otázek.

Témata a stanoviska:

Představitelé hlav států a vlád se shromáždili v Lisabonu, aby schválili návrh Reformní smlouvy, která adaptuje instituce EU na rozšíření o dvanáct zemí, ke kterému došlo v posledních třech letech.

Protože nezbylo mnoho otázek, které by měly být na summitu projednány, rozhodl se portugalský premiér José Socrates projednat jiná témata: současný rozruch na finančním trhu a přípravy na konferenci OSN o klimatických změnách, která proběhne na konci tohoto roku na Bali.

„Věřím, že tyto otázky jsou důležité a doufám, že budeme mít plodnou debatu,“ řekl Socrates. „Dobře si ale uvědomuji, že agenda je ambiciózní a času je málo, zejména proto, že mojí hlavní prioritou je dosáhnout dohody o budoucí smlouvě.“

Předseda Evropské komise před summitem v Lisabonu prostřednictvím novinářů apeloval na představitelé členských zemí, aby dospěli k dohodě. „Strávili šest let diskusí o institucionální architektuře. Je čas se posunout dál,“ uvedl.

Varoval ale, že dohoda o smlouvě není ještě daná. „Existuje ještě několik bodů, které se musí vyřešit. Nebude to ale lisabonská bitva. Každý má možnost tento týden odejít z Lisabonu jako vítěz.“

Nedořešeným problémem je požadavek Polska na zahrnutí Ioanninského kompromisu do textu smlouvy. Žádná z ostatních členských zemí ale tento polský požadavek nepodporuje. Zdroje z Evropského parlamentu navrhují, že možným řešením pro dosažení kompromisu je, aby byl Ioanninský kompromis začleněn ke smlouvě formou protokolu. Takový dokument by měl stejný právní status, ale mohl by být členskými státy později pozměněn nebo zrušen bez toho, aby bylo nutné projít těžkopádným procesem schvalování změny ve smlouvě.

Rakousko se na poslední chvíli pokusilo do smlouvy včlenit klauzuli týkající se omezení zahraničních studentů na univerzitách. Barroso v této souvislosti řekl, že Komise je „připravena k řešení“, ale zavrhl požadavek Rakouska spojit tuto otázku s Reformní smlouvou.

Uvedl také, že předmětem jednání o smlouvě nebude požadavek Bulharska týkající se psaní evropské společné měny, eura.

Itálie stále udržuje svoji pozici ohledně nového rozdělení křesel v podobě, v jaké je navrhl Evropský parlament. Liberální poslanec EP Andrew Duff řekl, že „toto by mohlo být nejdůležitějším problémem“, který bude muset být na summitu vyřešen.

Představitelé Komise a portugalského předsednictví jsou přesvědčeni o tom, že zakládající členové EU nezhatí dohodu o Reformní smlouvě kvůli tomuto problému. Barroso navíc poznamenal, že nová smlouva by mohla být schválena i bez konkretizace přesného počtu křesel v Evropském parlamentu na jednu zemi.