Soukromý sektor plánuje zvýšit investice do výzkumu a vývoje

Průzkum mezi firmami v EU ukázal, že soukromý sektor chce příští tři roky zvyšovat své investice do výzkumu a vývoje o 5% ročně.

Společné výzkumné centrum, založené Evropskou komisí, provedlo výzkum očekávaných investic do výzkumu a vývoje a motivace soukromého sektoru v EU investovat do této oblasti. Včera zveřejněná zpráva uvádí, že evropské firmy plánují zvyšovat své náklady na výzkum o 5% ročně v průběhu dalších tří let. To je optimistická zpráva pro evropský výzkum, který zaostává a investice do této oblasti v roce 2005 vzrostly pouze o 0.7%.

Firmy budou investovat s ohledem na poptávku po nových produktech a službách, technologiích a možnostem zvýšit svůj obrat. Faktory, které z pohledu firem ovlivňují umístění výzkumných center, jsou dostupnost výzkumných pracovníků, speciální vědomosti, znalosti a výsledky, makroekonomická a politická stabilita a spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje.

Komisař pro vědu Janez Potočnik uvedl, že je výsledky výzkumu potěšen a že Komise letos na podzim předloží nové podněty jak zvýšit investice soukromého sektoru do výzkumu a vývoje. Obecným cílem EU je investovat celkově do výzkumu a vývoje 3% HDP v roce 2010, dvě třetiny těchto investic by měl financovat právě soukromý sektor.