Reformní smlouva čeká na souhlas vrcholných představitelů EU

Portugalské předsednictví v pátek zveřejnilo aktualizovanou verzi nové Reformní smlouvy EU, kterou by vrcholní představitelé členských států měli přijmout na neformálním summitu, který se koná ve dnech 18.-19. října v Lisabonu. Polsko však pohrozilo, že text, který nesplňuje jeho požadavky na posílení hlasovacích práv, nepodpoří.

Portugalské předsednictví zveřejnilo text Reformní smlouvy ve všech oficiálních jazycích EU v pátek 5. října – dva týdny před neformálním lisabonským summitem, na němž mají vrcholní představitelé členských zemí EU tuto smlouvu odsouhlasit.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso uvedl, že věří, že dokument, jehož přijetí je považováno za klíčovou podmínku překonání krize, do níž se EU dostala před dvěma roky, kdy Francie a Nizozemsko odmítly návrh evropské ústavní smlouvy, „odpovídajícím způsobem odráží konsensus mezi 27 členskými státy“.

Dokument který byl připraven v souladu s mandátem schváleným v červnu vrcholnými představiteli členských států však zřejmě čeká nesnadná cesta. Je tomu především proto, že ignoruje polský požadavek, aby smlouva obsahovala tzv. „Ioánninský kompromis“, který by členské zemi umožnil výrazně zpozdit přijetí klíčového rozhodnutí, přestože by neměla k dispozici dostatek hlasů k jeho zablokování.

Parlamentní volby, které se konají v Polsku 21. října 2007, jen několik dní po skončení neformálního summitu ovšem nevzbuzují velkou naději, že by se Polsko mohlo snadno podvolit tlaku ostatních členských zemí a podepsalo se pod text, který neodráží jeho postoj jako jedné ze šesti největších členských zemí EU.

Podle diplomatů by se ostatní členské země mohly pokusit Varšavu utišit politickým prohlášením namísto přímého zavedení uvedené doložky do smlouvy.

„Jsem přesvědčen, že na neformální lisabonské Evropské radě ve dnech 18.-19. října můžeme dosáhnout politické dohody nad zbývajícími otevřenými otázkami,“ uvedl Barroso.

Další země, která se v minulosti vůči smlouvě stavěla kriticky – Velká Británie – výsledný text přivítala. „Jsme s návrhem spokojeni,“ uvedl mluvčí britské vlády. „Splňuje naše požadavky v oblasti spravedlnosti a vnitra. Nyní smlouvu pozorně projdeme abychom zjistili, zda skutečně obsahuje veškeré naše požadavky v plném rozsahu.“

I v případě, že vrcholní představitelé EU Reformní smlouvu schválí, bude třeba text ratifikovat ve všech 27 členských zemích – tento proces ale může v řadě zemí znamenat riziko, že smlouva neprojde hlasováním v referendu.

Kromě Irska, které má jako jediné rozhodování v referendu vtělené do ústavy, řada členských zemí oznámila, že chtějí před tím než se rozhodnou o způsobu ratifikace vidět výsledný text.

Také britský premiér Gordon Brown je vystaven domácímu tlaku na uspořádání referenda ze strany Konzervativní strany, která tvrdí, že nový text je téměř identický s evropskou ústavní smlouvou.