Referendum v Irsku se blíží

Referendum o Lisabonské smlouvě se bude v Irsku konat již příští čvrtek 12. června. V Irsku, jako v jediné členské zemi Unie, budou rozhodovat o ratifikaci Lisabonské smlouvy občané.

Poslední průzkum veřejného mínění z 24. května ukázal, že stále zůstává asi čtvrtina nerozhodnutých irských voličů. Mezi těmi, kteří jsou rozhodnuti volit, je pro schválení Lisabonské smlouvy 41% a proti 33%. V současné době se tedy mezi oběma tábory rozpoutal boj o nerozhodnuté voliče.

Politici ze všech stran irského politického spektra objíždějí tento týden irský venkov i města a snaží se občany přesvědčit, aby se v den referenda dostavili k volebním urnám. Zdá se totiž, že volební účast bude pro výsledek referenda rozhodující. V červnu 2001, kdy se irští občané vyslovili proti smlouvě z Nice, byla účast pouhých 35%. Ve druhém referendu v říjnu 2002 se volební účast naopak vyšplhala na 50% a i přesto, že se proti smlouvě z Nice vyslovil přibližně stejný počet voličů jako v prvním referendu, byla smlouva ratifikována.

Výsledek referenda bude také záviset na tom, jak se rozhodnou irští zemědělci. Irsko je vyspělou zemí, kde však stále zůstává 6% obyvatel zaměstnáno v agrárním sektoru. Pro irské zemědělce je velmi důležité, jak se bude vyvíjet jednání na úrovní Světové obchodní organizace, proto federace irských framářů podmínila svou podporu Lisabonské smlouvě zárukou vlády, že nepodpoří žádnou dohodu, která by byla proti zájmům irských farmářů. Irský premiér Brian Cowen tento týden prohlásil, že nebude souhlasit s žádnou dohodou, která by mohla poškodit irské zemědělce.

Největší odborová organizace Irska SIPTU zároveň tento týden rozhodla, že Lisabonskou smlouvu nepodpoří. Svůj souhlas podmiňuje vládní zárukou, že v budoucnu irská vláda umožní kolektivní vyjednávání mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Kolektivní vyjednávání je přitom zakotveno v Chartě základních práv, která by měla spolu s Lisabonskou smlouvou vstoupit v platnost. SIPTU však tvrdí, že vláda do současné doby nepodnikla žádné kroky k tomu, aby kolektivní vyjednávání bylo zahrnuto do irského právního řádu.

Odpůrce smlouvy vede nacionalistická strana Sinn Fein. Odpůrci Lisabonské smlouvy argumentují tím, že smlouva ohrozí tradiční neutralitu země, zmenší vliv Irska na rozhodování EU a ohrozí nízkou úroveň daňového zatížení privátního sektoru, která do Irska přitahuje zahraniční investice.

V čele tábora podporovatelů Lisabonské smlouvy je strana irského premiéra Briana Cowena Fianna Fail. Dle tvrzení zástánců ratifikace smlouva nepředstavuje pro irskou neutralitu ani nízké daně žádné nebezpečí a naopak bude znamenat výrazný pokrok pro zlepšení fungování EU.