Projedná Ústavní soud Lisabonskou smlouvu přednostně?

Výbor pro záležitosti EU Senátu ČR navrhl přezkum Lisabonské smlouvy před Ústavním soudem (ÚS) 23. dubna. Stále není jasné, zda smlouva bude projednána přednostně. Všechny členské státy by přitom měly smlouvu ratifikovat do konce letošního roku.

Lisabonskou smlouvu, která by měla zefektivnit fungování EU, prozatím ratifikovalo dvanáct členských zemí – Slovinsko, Rumunsko, Malta, Maďarsko, Francie, Bulharsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Portugalsko, Německo, Dánsko. Všechny tyto státy zvolily ratifikaci parlamentní cestou.

Jediné Irsko, kde to žádá ústava, plánuje referendum na 12. června letošního roku. Poslední průzkumy veřejného mínění z minulého měsíce ukazují, že jeho výsledek je nejistý, protože 60% voličů není rozhodnuto, jak bude hlasovat. Smlouvu musí schválit všech 27 členských zemí, aby vstoupila v platnost.

V ČR bude Lisabonskou smlouvu schvalovat parlament. Ratifikační proces se však výrazně zpomalil, protože Výbor pro záležitosti EU Senátu ČR navrhl přezkum Lisabonské smlouvy před Ústavním soudem. Smlouva má být přitom ratifikována všemi členskými státy do konce roku 2008.

Senát proto v návrhu žádá o její přednostní projednání. Pokud požadavku soud vyhoví, bude se smlouvou zabývat okamžitě bez ohledu na to, že eviduje desítky dříve doručených návrhů. O přednostním projednání musí rozhodnout ÚS zvláštním usnesením a podle mluvčího ÚS Michala Spáčila se tak stane během několika dní.

Senát v návrhu žádá o přezkoumání šesti oblastí smlouvy. Jedná se například o přenos některých pravomocí na evropskou úroveň, možnost měnit způsob rozhodování v Radě z jednomyslného na většinový a otázku právní závaznosti Listiny základních práv EU. Senátoři se mimo jiné ptají, zda smlouva neporušuje článek Ústavy, podle kterého náleží zákonodárná moc v ČR parlamentu.

Ústavní soud ČR v poslední době neprojednával žádnou mezinárodní smlouvu, proto nyní nelze s jistotou říci, jak rychle o Lisabonské smlouvě rozhodne.