Předsednictví zdůrazňuje sociální dimenzi v deklaraci EU

Steinmeier

Německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier seznámil včera představitele Evropské komise a Parlamentu se stanoviskem předsednictví k výroční deklaraci EU. Zdůraznil, že dokument by měl ukázat ´sociální tvář´ EU.

Souvislosti:

Berlínská deklarace, která by měla být podepsána 25. března 2007, se bude zabývat nejen 50. výročím od podepsání Římských smluv, ale také by měla dát nový stimul k pozastavené debatě o evropské ústavní smlouvě.

Dvoustránková deklarace se bude skládat ze čtyř částí. První část v hlavních bodech ukáže, čeho EU z pohledu svobody, prosperity a solidarity dosud dosáhla. Druhá se bude zabývat základními principy Společenství jako je např. rovnost členských zemí, transparentnost nebo subsidiarita. Třetí kapitola se bude týkat základních hodnot, na kterých je EU založena, a to především nedotknutelnosti lidské důstojnosti. Závěrečná část deklarace bude věnována budoucím výzvám – boji s klimatickými změnami, zahraniční a bezpečnostní politice, vnitřní bezpečnosti, občanským svobodám a sociálně odpovědné společnosti.

Témata:

„Evropa symbolizuje sociální model založený na ekonomické soutěži, ale tuto soutěž uvádí do souladu se sociální a ekologickou odpovědností,“ zdůraznil Steinmeier. A dodal: „EU má sociální tvář a sociální dimenze je něco, co chceme v Berlínské deklaraci zdůraznit.“

Evropská ústavní smlouva byla odmítnuta voliči ve Francii a v Nizozemsku v referendech, která proběhla v roce 2005. Tvrdí se, že především francouzské referendum bylo neúspěšné z toho důvodu, že v textu ústavní smlouvy nebyly zakotveny sociální principy.

Německý ministr zahraničí prohlásil, že předsednictví získalo důvěru z úspěšného jarního summitu Evropské rady a nyní se pokusí podpořit snahy EU v Berlíně.

Steinmeier dále uvedl, že předsednictví naslouchalo tomu, co lidé od EU očekávají. Řekl: „Jestliže chceme získat důvěru lidí v Evropě, potom musím v praxi prokázat, že evropská jednota má pro ně smysl.“

Stanoviska:

Předseda Evropského parlamentu Hans-Gerd Pöttering prohlásil: „Evropský parlament by neměl za žádných okolností zpochybňovat náš závazek k ústavní smlouvě. Jsme pro ústavní smlouvu včetně části pojednávající o hodnotách a chceme, aby spatřila světlo světa.“ Dále uvedl: „Evropa potřebuje obnovu; nyní musíme nalézt odvahu a vůli reagovat na výzvy 21. století.“

Margot Wallström, evropská komisařka odpovědná za komunikaci, zdůraznila, že schůzka v Berlíne je „důležitým odrazovým můstkem na cestě k zahájení revize smluv vedoucí k posílení institucí EU“. A dodala: „Rozšíření dodalo smysl a dynamiku naší práci.“