Lisabonskou smlouvu podporuje více irských voličů

Zdroj: CreativeCommons.org

Z průzkumu veřejného mínění ze 3.–7. května vyplývá, že voličů rozhodnutých podpořit Lisabonskou smlouvu v nadcházejícím referendu mírně přibylo. Referendum v Irsku se bude konat 12. června.

Lisabonskou smlouvu dosud ratifikovalo 13 členských zemí. Parlamenty Litvy a Lotyšska ji prozatím schválily jako poslední. Aby smlouva vstoupila v platnost musí ji ratifikovat všechny členské státy.

Irsko jako jediná členská země bude o Lisabonské smlouvě rozhodovat v referendu, protože to zde vyžaduje ústava. Irští občané již přitom v lidovém hlasování odmítli smlouvu z Nice v červnu 2001. Ve druhém referendu v říjnu 2002 Nicejská smlouva nakonec v Irsku prošla a mohla vstoupit v platnost.

Referendum o Lisabonské smlouvě se bude konat 12. června. Podle posledního průzkumu veřejného mínění se drží podpora Lisabonské smlouvy mezi voliči rozhodnutými hlasovat na 38%. Oproti průzkumu z minulého měsíce voličů podporujících Lisabonskou smlouvu přibylo o tři procentní body.

Stejným poměrem klesl počet občanů, kteří by hlasovali v červnovém referendu proti ratifikaci smlouvy. Dnes tábor odpůrců Lisabonské smlouvy čítá 28% voličů. Výsledek nadcházejícího referenda je přitom stále nejistý. Více jak třetina voličů neví, jak bude v červnu hlasovat.

Jednou z klíčových skupin pro červnové referendum budou zřejmě irští zemědělci. Z posledního průzkumu vyplývá, že poprvé mezi farmáři převážilo „ano“. Zemědělské organizace přitom upozorňují na to, že jejich podpora Lisabonské smlouvě bude záležet na vývoji obchodních jednání na světové úrovni.

Irský premiér Brian Cowen označil ratifikaci Lisabonské smlouvy jako prioritu nové vlády. V sobotu 10. května řekl, že volit „ano“ je důležité „pro naše strategické a národní zájmy“.