Parlament posvětil diplomatickou službu EU

Nová diplomatická služba Evropské unie začne fungovat po skončení letních prázdnin. Návrh na její podobu a fungování, který představuje kompromis mezi institucemi EU, včera (6. července) obdržel zelenou od zahraničněpolitického výboru Evropského parlamentu.

Jen dva týdny utekly od madridské schůzky, na které se vysoké představitelce pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Asthon a zástupcům unijních institucí podařilo odstranit třecí plochy a shodnout se na základních konturách nové diplomatické služby EU (EurActiv 22.6.2010), a kompromisní dohoda zaznamenala první úspěch: včera prošla zahraničněpolitickým výborem Evropského parlamentu.

Pokud pro text zvednou ruku i poslanci v plénu (které však končí zítra), Evropská služba pro vnější činnost (EEAS), s jejímž vznikem počítá Lisabonská smlouva, se stane na podzim skutečností.

Konec dlouhým diskusím

Od chvíle, kdy byla baronka Ashton v prosinci loňského roku pověřena Evropskou radou, aby se svým týmem vypracovala návrh na základní rysy fungování nové diplomatické služby, se hlavní diskuse věnovaly především tomu, o jaký princip se bude EEAS opírat. Evropská komise prosazovala komunitární princip, členské státy a Evropský parlament zase usilovaly o to, aby základní osou diplomatické služby byla mezivládní spolupráce.

První návrh vysoké představitelky, který spatřil světlo světa v březnu 2010 (EurActiv 26.3.2010), obě strany neuspokojil, a musel být přepracován (EurActiv 23.4.2010). Diskuse ani tak neustaly a finální podoba EEAS doznala ještě několik změn.

Podle trojice zástupců europarlamentu, kteří se na několikaměsíčním vyjednávání o podobě a fungování EEAS podíleli, Elmara Broka z Evropské lidové strany (EPP), Guye Verhofstadta z Aliance liberálů a demokratů (ALDE) a Roberta Gualtieriho z Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D), byly nyní požadavky europoslanců konečně vyslyšeny.

„Parlament si zajistil mnohem silnější pravomoci v oblasti rozpočtu (EEAS).  V tomto ohledu jsme získali více, než jsme vůbec očekávali,“ pochvaloval si ještě před výborovým hlasováním Brok.

Ať žije kompromis

A co vlastně europarlament prosadil? Například to, aby jedním ze zástupců vysoké představitelky Ashton byl jednak ministr zahraničí předsedající země a také trojice komisařů: komisař pro rozšíření Štefan Füle, komisař pro rozvoj Andris Piebalgs a Kristalina Georgieva, která má starost portfolio humanitární pomoci.

Na rozdíl od původního plánu, který počítal s tím, že nově vznikající diplomatický sbor získá široké pravomoci v oblasti rozvojové politiky a sousedské politiky EU, si Parlament vymohl, aby v těchto oblastech měla i nadále hlavní slovo Evropská komise. Diplomatická služba ale může přicházet s náměty na změnu.

Baronka Asthon rovněž vyslyšela námitky europoslanců ohledně rekrutování nových zaměstnanců robustní služby. Finální kompromis počítá s tím, že minimálně 60 % jejích zaměstnanců bude tvořeno stávajícími pracovníky institucí EU. Úřednici z národních diplomatických sborů obsadí třetinu míst, na kterých budou moci působit po dobu osmi let (s možností prodloužení o dva roky).

Europarlament si rovněž zajistil již zmíněné pravomoci v oblasti rozpočtu nové služby a záruku na to, že bude dopředu informován o jakémkoliv politickém kroku EEAS.