Omezení dotací nedovolíme, vzkazují Nečas s Tuskem

Petr Nečas, Donald Tusk; zdroj: Úřad vlády ČR (www.vlada.cz).

Na včerejší (4. listopadu) státní návštěvě Varšavy se předseda české vlády Petr Nečas se svým polským protějškem shodl na tom, že obě země budou v Evropské unii hovořit jednotným hlasem. Společnou řeč našli oba premiéři především v otázce připravovaného unijního rozpočtu a energetické bezpečnosti.

Schůzka českých a polských vysokých politických představitelů se odehrála v době, kdy národní státy mají předkládat svá stanoviska k připravovanému rozpočtu Evropské unie na další sedmileté období, které začne rokem 2014.

Český premiér Petr Nečas a polský předseda vlády Donald Tusk se na včerejším setkání ve Varšavě ujistili, že se jejich pohledy na rozpočet, ale i další témata týkající se Evropské unie, ve všem podstatném shodují. Hlavním bodem jednání byl proto nový rozpočtový mechanismus, k němuž se v současnosti postupně vyjadřují všechny národní státy.

Obě země zdůraznily, že v době, kdy jsou národní pokladny díky celosvětové hospodářské krizi nuceny šetřit, musí Evropská unie přistoupit ke stejné politice.

„Shodujeme se na tom, že by rozpočet neměl vzrůst o šest procent, ale jen o dvě procenta,“ zdůraznil český premiér s tím, že jde jen o snížení růstu, nikoli o omezení výdajů, vyjádření přinesl Úřad vlády ČR.

Podobný vzkaz zazněl i minulý týden z Bruselu, kde se konal summit lídrů celé sedmadvacítky. Zástupci Unie se zde vyjádřili ve smyslu, že „budoucí rozpočtový rámec by měl reflektovat úsilí členských států upravit schodky národních veřejných financí a zadlužení na udržitelnou úroveň“.

Česko-polský tandem má navíc v Unii dalšího spojence – Velkou Británii. Britský premiér David Cameron již několikrát zdůraznil, že výše unijního rozpočtu by měla být přinejmenším zmražena, anebo by se mělo přistoupit přímo k rozpočtovým škrtům. Cameron je rovněž zastáncem myšlenky, že z omezení veřejných výdajů na úrovni členských států by si měly vzít příklad i evropské instituce.

Na fondy nesahat

Ačkoliv se Česká republika i Polsko shodují na nutnosti celkového šetření na národní úrovni i na celoevropské, omezení výdajů na regionální politiku podpořit nehodlají.

Na společné tiskové konferenci ve Varšavě daly obě země jasně najevo, že se škrty v unijním rozpočtu, které by snížily objem finanční podpory nejchudším regionům Evropy, by určitě nesouhlasily.

„Chápeme, že je nutné, abychom šetřili a utáhli si opasky, na druhé straně však nesouhlasíme s tím, aby se stejným způsobem zacházelo s evropskými fondy,“ prohlásil před novináři ve Varšavě Donald Tusk.

Regionální politika má za cíl podpořit ekonomický růst a sociální soudržnost v méně rozvinutých částech Unie. K tomu jí slouží dva strukturální fondy (ESF a ERDF) a Kohezní fond. Ty v současnosti pohlcují asi třetinu prostředků z unijní pokladny.

Skrze tyto fondy se financují různé projekty, které se týkají například dopravní infrastruktury, zlepšení životního prostředí nebo rekvalifikačních kurzů pro zaměstnance. Až 82 % objemu peněz v těchto fondech směřuje do regionů, které se nacházejí ve střední a východní Evropě.

Polský premiér k tomu dále dodal: „Evropská unie musí mít stále na paměti solidaritu mezi jednotlivými zeměmi… Nové členské státy by neměly nést tíhu nutných šetřících opatření“. Tusk dále řekl, že skupina zemí Visegrádské čtyřky, tedy Česká republika, Polsko, Maďarsko a Slovensko, budou před jednáním o rozpočtu na začátku příštího roku v Bruselu zastávat jednotný postoj.

Změna smluv nebude jednoduchá

Premiéři obou zemí se při jednání nevyhnuli ani tématu zavedení dlouhodobých opatření proti případné další finanční krizi, jež se nyní staly ústředním bodem debat evropských lídrů. Systém, o němž se vedou diskuse, by však vyžadoval změnu zakládajících smluv, tudíž i změnu Lisabonské smlouvy.

Oba politici svorně varovali, že proces schvalování upravených smluv by v členských státech mohl způsobit problémy. Petr Nečas k tomu řekl, že pokud by se jednalo o změnu primárního práva, bylo by nutné, podle jeho názoru, uspořádat v České republice referendum.

Donald Tusk znovu zdůraznil, že taková změna nesmí být změnou pro změnu: "Muselo by to být promyšlené a pozitivní pro všechny členské státy,“ informoval portál Úřadu vlády ČR.

Plyn a ropa jako priority

Při své polské návštěvě yse premiér Petr Nečas setkal také s prezidentem Bronisławem Komorowským, s nímž diskutoval o užší spolupráci na půdě Severoatlantické aliance a také o energetické bezpečnosti.

Jednání se konkrétně týkalo propojení plynovodů v oblasti Těšínska, jež představuje pro obě země v současnosti energetickou prioritu číslo jedna.

„Je naším společným zájmem, abychom nebyli závislí na jednom dominantním zdroji a trase ropy a plynu,“ shrnul premiér Nečas.

(EurActiv ve spolupráci Reuters).