Občané EU by v čele EU nejraději viděli Barrosa a Merkel

Z výsledků průzkumu agentury TNS vyplývá, že občané EU vidí potřebu politického vedení v Evropské unii. Podle jejich názoru by se této funkce nejlépe ujala německá kancléřka Angela Merkel nebo předseda Evropské komise José Manuel Barroso.

Studie ukazuje, že 47% občanů EU je pro větší politické vedení v Unii prostřednictvím určité osobnosti, zatímco 32% je proti. Průzkum veřejného mínění byl proveden agenturou TNS jménem německé Bertelsmannovy nadace ve čtrnácti členských státech.

Kolem 28% dotázaných preferuje, aby se politického vedení EU ujala německá kancléřka Angelu Merkel. Předseda Evropské komise má podporu 20% respondentů. Následují pak francouzský prezident Nicolas Sarkozy s 15% a nastávající britský premiér Gordon Brown se 14%. Průzkum se ale neptal na současného britského premiéra Tonyho Blaira, který je nyní považován za horkého kandidáta na pozici stálého předsedy Rady, pokud se podaří na nadcházejícím summitu prosadit institucionální reformy.

„Dobré výsledky pro Barrosa naznačují, že ne pouze národní politici by měli uvažovat o převzetí vedoucí role v Evropě. Skvělé osobnosti, které mají vůli věci prosadit, jsou v Bruselu potřebné, ačkoli musí získat nutnou institucionální pravomoc,“ řekl Armando Garcia z Bertelsmannovy nadace.

Třetina respondentů (33%) se vyslovila pro tzv. Euro Group. Tak se označuje skupina zemí, které jsou ochotny podpořit vedení pro evropskou integraci, zatímco se zdá, že „francouzsko-německému motoru“ dochází dech – pouze 11% občanů očekává, že Francie a Německo budou společně řídit EU. Naopak 10% dotázaných se domnívá, že žádná skupina zemí by neměla EU vést. To může naznačovat, že občané nejsou obecně proti myšlence vícerychlostní Evropy, která se v současné době diskutuje v souvislosti s rozdílnými názory členských zemí na institucionální reformu.

Občané EU se domnívají, že tzv. výmarský trojúhelník zahrnující Francii, Německo a Polsko, je nejméně schopný stát v čele evropské integrace. Tuto myšlenku podporuje pouze 5% respondentů. Na druhé straně 23% Poláků si myslí, že výmarský trojúhelník by ve skutečnosti mohl být důležitým stimulem EU. Ovšem současná vládnoucí elita v Polsku tento názor nesdílí, jak se zdá. Kaczynski hrozí, že bude vetovat institucionální reformy prosazované Německem a Francií.

Výsledky průzkumu Eurobarometru, které by měly být zveřejněny dnes, ukazují, že sedm z deseti Evropanů vidí budoucnost EU optimisticky. Podle předběžných výsledků občané očekávají více akcí ze strany EU v oblastech jako ochrana životního prostředí, energie, obrana a boj proti terorismu.