„Občanská agenda“ má posunout EU od reflexe k realizaci

ústava, komunikace, budoucnost

Komise chce přijmout novou „Evropskou agendu pro občany“, která napomůže identifikovat, na kterých místech EU nesplnila očekávání svých obyvatel a způsobila tak evropskou „krizi legitimity.“

Souvislosti:

Po loňském neúspěšném hlasování o evropské Ústavě ve dvou zakládajících členských státech (Francii a Nizozemsku) zahájila Evropská rada jednoleté “období reflexe”, které mělo přinést širší debatu o budoucím směřování EU ve všech evropských zemích. Na to Komise reagovala svým “Plánem D” pro Demokracii, Dialog a Debatu s cílem podpořit ty členské státy, které byly ochotné zapojit své občany do diskusí o hledání identity.

Rakouské předsednictví chce nyní po roce využít červnové Evropské rady k oživení těchto diskusí.

Témata:

Dvě nová sdělení, do kterých měl EurActiv možnost nahlédnout, tvoří podklady, kterými chce Evropská komise přispět k jednání v Evropské radě, která se koná 15.-16. června. Obě mají být představena 10. května předsedou Komise Barrosem a místopředsedkyní Wallström.

První z nich, “Evropská agenda pro občany” nastiňuje, jaká je podle názoru Komise diagnóza současné krize a doporučuje zaměřit se na plnění poslání EU. V úvodu zprávy se píše o tom, že Evropské unie nebylo nikdy zapotřebí více, ovšem také nebyla nikdy tolik kritizována.

Nápravná opatření, která Komise navrhuje, jsou spíše obecná:

  • vytvořit “jednotný trh pro 21. století;

  • spustit “agendu pro lepší přístup a solidaritu”;

  • zlepšit evropské rozhodování v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti (má jít především o témata boje proti terorismu, ochranu hranic, migrační politiku a boj s organizovaným zločinem);

  • rozpoutat debatu o přidané hodnotě, která vzniká rozšířením EU a o “absorpčních schopnostech Unie” (její schopnosti přijmout nové členské země);

  • rozvinout globální úlohu EU.

Pokud jde o další postup ve věci Ústavní smlouvy, Komise je velmi opatrná. Začíná tím, že o tomto tématu neexistuje žádný konsensus, doporučuje pokročit od “reflexe k realizaci” a zastává přístup krok za krokem vytvořit podmínky pro budoucí institucionální uspořádání. Komise navrhuje vytvořit novou deklaraci, inspirovanou Messinskou deklarací, která “bude definovat evropské hodnoty a ambice a bude jasně hovořit o sdílené zodpovědnosti za jejich realizaci”.

V závěru Komise odhaduje, že k tomu, aby bylo možné tuto agendu realizovat, bude zapotřebí v roce 2008 provést reformu evropského rozpočtu.

Druhé sdělení Komise představuje syntézu všech debat, které proběhly v období reflexe. Jedno z hlavních poučení, které z nich vyplývá je, že občané EU ví o EU relativně málo a mají také malý zájem na tom, jak její instituce fungují, ale zároveň mají vysoká očekávání na uskutečnění jejího poslání.

Další kroky:

Komise představí obě sdělení připravená pro červnový summit 10. května.