Německo věří, že se mu podaří vyřešit ústavní krizi

předsednictví

Ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier říká, že cílem předsednictví bude nalézt cestu z institucionální krize. Německo si však velmi dobře uvědomuje, že bude čelit obtížnému úkolu.

Souvislosti:

Po neúspěšných referendech o evropské ústavě ve Francii a Nizozemsku v loňském roce se EU ocitla v krizi. Dosavadní „období reflexe“ nepřineslo žádné řešení ústavního patu, které by uspokojilo všechny členské státy.

1. ledna 2007 bude mít text ústavy ratifikováno 18 ze 27 členských států.

Témata:

Ve svém projevu na tiskové konferenci v Bruselu Steinmeier uvedl, že i přes vysoká očekávání německé předsednictví „nebude dělat zázraky, ale ujme se zodpovědnosti za témata, která jsou nyní v sázce.“

Steinemeier říká, že se ústavní krize stala pro Evropu „špatným znamením“. Aby došlo k vyřešení této krize, ale také byla zajištěna akceschopnost EU, chce Německo učinit v procesu přípravy ústavy krok vpřed.

Hlavním cílem německého předsednictví bude snaha lépe a srozumitelněji vysvětlit evropský projekt občanům. Toto úsilí by mělo vyvrcholit „Berlínskou deklarací“, která má být přijata 25. března 2007 v rámci oslav k 50. výročí EU. Ve spolupráci s členskými státy chce německé předsednictví připravit cestovní mapu a rozsáhlý text ústavy, které budou představené na červnovém summitu v roce 2007.

Německo usiluje o to, aby členské státy ratifikovaly novou ústavu do evropských parlamentních voleb a do té doby, než bude v roce 2009 jmenována nová Komise.

Stanoviska:

Německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier uvedl, že si dobře uvědomuje, že ti, kteří již ústavní smlouvu schválili, se nebudou chtít původního textu vzdát, ale poznamenal, že Německo chápe svou roli zprostředkovatele a věří, že se mu podaří nalézt takové řešení, které přijmou všechny členské státy.

Lucembursko a Španělsko chce zahájit iniciativu za záchranu stávajícího textu ústavy a za tímto účelem uspořádají neformální setkání s podtitulem „Přátelé ústavy“, které se bude konat 26. ledna 2007 v Madridu.

Finský premiér Matti Vanhanen řekl Evropskému parlamentu, že nesouhlasí s rozdrobením ústavy. Podle něj není pro zkvalitnění rozhodovacího procesu třeba čekat na ústavu. Říká ale: „Pokud je něco, co bych rád na Unii změnil ihned, bylo by to zvýšení počtu rozhodnutí přijímaných kvalifikovanou většinou. Je to ten nejefektivnější a skutečně nejlepší způsob dosahování dobrých rozhodnutí.“

Další kroky:

  • 1. ledna 2007 se Německo ujme předsednictví EU.
  • 24.-25. března 2007 bude EU slavit 50. výročí Římských smluv: „Berlínská deklarace“ má nově definovat široké cíle a hodnoty EU.
  • 21.-22. června 2007: Německé předsednictví představí na Evropské radě dokument, který zváží situaci okolo současné ústavní krize a navrhne možná řešení dalších kroků.