Největší vizionářkou Unie je Angela Merkel

I přes „malá zaváhání“ při řešení řecké krize má německá kancléřka Angela Merkel nejblíže k vizionářské generaci Helmuta Kohla, Françoise Mitteranda a Jacquese Delorse. Je o tom přesvědčena ostřílená politička Catherine Lalumière, která poskytla EurActivu exkluzivní rozhovor.

Evropa, která se zmítá uprostřed krize vlastní identity a potýká se s řadou výzev, se nyní ocitla na rozcestí a potřebuje jasnou vizi, říká Catherine Lalumière, která jako první žena zastávala v letech 1989 až 1994 post generálního tajemníka Rady Evropy.

Současná generace, která stojí v čele Evropské unie, je podle jejích slov myšlenkově vyčerpaná a nemá dostatek schopností na řízení evropského projektu.

„Osvícené hlavy již v minulosti poukazovaly na to, že tím, co nejvíce ohrožuje evropský projekt, je lhostejnost a netečnost,“ říká.

Lalumière se v této souvislosti nevyhnula vzpomínce na Helmuta Kohla, kancléře Spolkové republiky Německo v letech 1982 až 1989 a následně sjednoceného Německa (až do roku 1998), který v roce 1990 neváhal s připojením své země k projektu jednotné měny eura (z velké části proto, aby si u dalších evropských lídrů zajistil podporu pro německé sjednocení). Jeho rozhodnutí bylo podle Lalumière „ohromné“, a to i z toho důvodu, že Kohl byl kvůli němu ochoten „snášet i nepopularitu své osoby“.

V této souvislosti Lalumière poukázala na paralelu s osudem jeho následovnice kancléřky Angely Merkel, která kvůli prosazování u Němců nepříliš pozitivně přijímané pomoci zadluženému Řecku ztratila většinu v nedávných zemských volbách v Severním Porýní-Vestfálsku.

Ač Lalumière připouští, že se kancléřka dopustila „malých přešlapů“, tato skutečnost prý nijak neotřásla jejím přesvědčením, že Merkel je „s určitostí nejsilnější osobností mezi současnými vrcholnými představiteli Evropy“. To ji přibližuje zmiňovanému Helmutu Kohlovi a dále například bývalému francouzskému prezidentovi Françoisi Mitterandovi nebo bývalému předsedovi Evropské komise Jacquesi Delorsovi.

„Z historického pohledu je odvaha pro image osobnosti velmi důležitá,“ vysvětluje Francouzka.

Žádost EurActivu, zda by se mohla v podobném smyslu vyjádřit i na adresu francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho, Lalumière nechala bez odezvy, ale zato současného šéfa Elysejského paláce pochválila za vedení Unie během francouzského předsednictví ve druhé polovině roku 2008.

Na druhou stranu ale dala najevo, že nesouhlasí s jeho postojem k možnému vstupu Turecka do Evropské unie.

„Jeho postoj neschvaluji (…). Turecko je natolik velkou zemí, že musí být respektováno a vyslechnuto. Nemůžeme jen tak říci, jako tomu je v tomto případě, že nějaká země není evropská a nebude do Unie přijata. Tento postoj považuji za zjednodušený a lituji ho. Kéž by prezident k celé věci přistupoval v širších souvislostech. Myslím si, že by toto bylo v zájmu Francie a celé Evropy,“ řekla Lalumière.

Celý rozhovor je v plném znění dostupný zde  (pouze ve francouzštině).