“Moudří” varují před postupným úpadkem EU

Evropská unie musí být v budoucnosti „hybatelem globálních změn“, jinak směřuje k „úpadku“. Uvádí to zpráva neformální Reflexní skupiny vedené Felipem Gonálezem, do které měl EurActiv možnost nahlédnout.

Nemějte ale strach, žádné katastrofální předpovědi nás ve zprávě, na jejímž sepsání již několik měsíců pracuje tým kolem bývalého španělského premiéra Felipeho Gonzáleze, nečekají.

Text, který mohl EurActiv prostudovat a který bude zítra (8. května), tedy při příležitosti oslav Dne Evropy, slavnostně předán stálému předsedovi Evropské rady Hermanu Van Rompuymu, představuje „jak konsensus, tak kompromis“ a přichází s poměrně jasnou zprávou: Evropská unie se nachází „v kritickém bodu své historie“ a bude záležet na ní, jak se s tím vypořádá.

Autoři dokumentu, ke kterým se řadí dvanáct významných osobností z politického či akademického prostředí členských států a také z Evropské komise (mj. bývalá prezidentka Lotyšska Vaira Vīķe-Freiberga, bývalý polský prezident Lech Wałęsa, bývalý italský eurokomisař Mario Monti nebo rakouský ekonom Rainer Muenz či nizozemský architekt Rem Koolhaas), Unii radí, aby aktivně zasahovala do světového dění a nezůstala stát stranou.

Aby se jí to podařilo, „moudří“ přicházejí s několika doporučeními. Nejdůležitějším z nich je podle nich upevňování hospodářské politiky na evropské úrovni. To však není žádným překvapením – jejich předseda González již na začátku roku v podobném duchu hovořil, když podpořil jednu z priorit španělského předsednictví, kterou je vedle boje s ekonomickou krizí i zlepšení koordinace mezi společnou hospodářskou politikou a politikou zaměstnanosti (EurActiv 4.1.2010).

Reflexní skupina, která se poprvé sešla v říjnu roku 2008, se dále staví za vysoce konkurenceschopnou a udržitelnou sociální tržní ekonomiku, která povede k soudržnosti a ochraně životního prostředí. K tomu je ale podle „moudrých“ zapotřebí přijmout ambiciózní reformní program a systém stimulací, který půjde ruku v ruce s návrhem strategie „Evropa 2020“.

„Moudří“ rovněž zdůrazňují nutnost přijmout společnou energetickou politiku a vyzývají k zahájení vážných diskusí o bezpečnosti jaderné energie.

Evropská unie by také měla usilovat o asertivní roli v zahraniční politice a přijmout za své, že prosperita a bezpečnost úzce souvisí s ochotou intenzivně spolupracovat se svými sousedy.

V neposlední řadě by Evropská unie měla pracovat na zlepšení spolupráce mezi různými úrovněmi moci – národní, regionální a místní a volat po vytváření více příležitostí pro občany, aby se mohli lépe zapojovat do politického života.

Jak autoři textu připomínají, ani jedno ze zmíněných doporučení nemůže fungovat bez neustálého posilování vazby, která Unii spojuje s jejími občany.

Zpráva skupiny „moudrých“ bude předmětem diskusí na summitu Evropské rady, který se uskuteční 17. června. Do té doby proběhne ještě série debat za účasti odborné i širší veřejnosti.