Ministři zahraničí zahájili rozhovory o evropské smlouvě

Luís Amado a José Manuel Barroso na mezivládní konferenci; zdroj: Evropská komise

Včera v Bruselu začala jednání, jejichž cílem je příprava nové „Reformní smlouvy“. Jednání budou postavena na detailním mandátu, který vytvořili čelní představitelé evropských vlád na červnovém summitu. Zástupci evropských institucí vyzvali členské země, aby neotvíraly nová témata a do října dosáhly dohody.

Souvislosti:

V červnu se čelní představitelé členských zemí a vlád shodli na detailním mandátu pro mezivládní konferenci, která má připravit reformu institucí EU. „Reformní smlouva“ by měla překonat patovou situaci, v níž se Evropa ocitla ve chvíli, kdy Francouzi a Nizozemci v roce 2005 v referendech odmítli navrhovanou ústavní smlouvu.

Úkolem mezivládní konference je přetvořit politickou dohodu ze summitu do právní podoby a připravit text, který upraví stávající smlouvy. Poprvé v historii EU má mezivládní konference již dopředu sjednaná hlavní opatření, která mají být ve smlouvě obsažená. Portugalské předsednictví věří, že se mu podaří vyjednávání omezit na právní detaily textu Reformní smlouvy.

Témata:

Během včerejšího formálního zahájení mezivládní konference předalo portugalské předsednictví ministrům zahraničí první návrh nové smlouvy.

Podle předsedy Komise José Manuela Barrosa komplexní 277 stránkový text odráží kompromis (dosažený na červnovém summitu), který si takovouto podobu vyžaduje.

Na tiskové konferenci portugalský ministr zahraničí Luís Amado zdůraznil, že by měla být dohoda nalezena „jak jen to bude nejdříve možné“ a členské země EU by se měly „přidržet časového harmonogramu“. „Úkolem portugalského předsednictví je nyní vytvořit příslušné politické podmínky,“ uvedl Amado.

Obavy z toho, že by některé členské země mohly požadovat znovuotevření institucionálních otázek, jsou namířené zejména na Polsko, které naznačilo svou nespokojenost s rozdělením hlasů v Radě.

Polská ministryně zahraničí Anna Fotyga ale na včerejším jednání nečekaně polský postoj zmírnila: „Jsme optimisté. Polsko nemá se smlouvou žádný problém.“ Ministryně uvedla, že Polsko netrvá na znovuotevření diskuse o systému hlasování v Radě. „Přirozeně bychom rádi objasnili, jakým způsobem chápe Polsko některá opatření v obsažená v mandátu. Existuje zde několik otázek…, které bychom rádi vyjasnili,“ dodala. Podle účastníků setkání Polsko zvažuje, zda nebude usilovat o připojení se k britské výjimce z Charty základních práv EU.

Předseda Komise José Manuel Barroso uvedl: „Jsem přesvědčen, že si každý může v tomto textu nalézt své místo. Existuje pochopitelně řada detailů, které musí být projednány, ale je třeba plně respektovat mandát.“

„Dlouhou dobu jsme diskutovali o institucích, procedurách, reformách a smlouvách…Nyní se musíme soustředit na výsledky, které předáme našim občanům,“ dodal Barroso.

Stanoviska:

Předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering v prohlášení přivítal zahájení mezivládní konference: „V Parlamentu plně podporujeme portugalské předsednictví v důležitém úkolu převést dohodu, jíž jsme dosáhli na červnovém summitu, do konečného textu Reformní smlouvy.“ Pöttering dodal: „Nemůže dojít k novému vyjednávání nebo otevírání již dojednaného mandátu.“

Místopředseda vlády ČR Alexandr Vondra, který se včerejšího jednání zúčastnil, uvedl, že během vyjednávání bude třeba vyjasnit zejména časový harmonogram, podle nějž budou jednotlivé reformy evropských institucí vstupovat v platnost. V tomto ohledu má mandát řadu bílých míst a nemluví jasně, řekl Vondra. Při jednání podle něj možná nastane „nejedna dramatičtější chvilka“. Ale mandát je poměrně jasně formulován a není prostor k tomu, aby se jednání nevlekla neomezeně dlouho, prohlásil.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso vyjádřil svůj nesouhlas s přirovnáváním Reformní smlouvy k ústavní smlouvě. Spíše by měla být reformní smlouva srovnávána se „stávající situací“ v rámci Smlovy z Nice.

Někteří poslanci Evropského parlamentu ale nechtějí, aby srovnání s evropskou ústavní smlouvou zapadlo. Enrique Barón Crespo (PSE) uvedl, že on i jeho kolegové, kteří se mezivládní konference účastní, „budou hlídat zachování ducha a podstaty ústavní smlouvy, která tvoří základ jednání mezivládní konference“.

Další kroky:

  • Předsednictví chce dosáhnout formální dohody o Reformní smlouvě na neformálním Evropském summitu v Lisabonu ve dnech 18.-19. října.
  • Čelní představitelé států a vlád podepíší novou Smlouvu na setkání Evropské rady ve dnech 13.-14. prosince.
  • Do roku 2009 by měla proběhnout ratifikace ve všech 27 členských zemích Evropské unie.