Ministři zahraničních věcí EU se shodli na částečném zmrazení tureckých přístupových rozhovorů

Na pravidelném zasedání Rady pro obecné záležitosti a vnější vztahy ministři zahraničních věcí dospěli ke konsensu i přes rozdílné postoje jednotlivých členských států. Finsko dosáhlo svého cíle a diskuse o Turecku nebudou tento týden hlavním tématem summitu EU.

Ministři zahraničních věcí EU podpořili doporučení Komise pozastavit přístupové rozhovory s Tureckem v oblastech týkajících se obchodu, dopravy, finančních služeb a zemědělství. Komise by dle nich měla situaci nadále monitorovat. Ministři nicméně nedoporučili stanovení časové lhůty pro Turecko, ve které by měla tato kandidátská země dostát všem svým závazkům z kandidátského statusu vyplývajícím.

Zmrazení se týká osmi ze třicetipěti kapitol přístupových rozhovorů. Každá z nich může být znovuotevřena pouze pokud tak členské státy EU rozhodnou jednomyslně. Turecko se rozhodlo nedostát svým závazkům z části i proto, že EU také dosud nesplnila svůj slib ohledně ukončení obchodního embarga, které se týká severní části Kypru.

Rada pro obecné záležitosti a vnější vztahy se nicméně principiálně shodla na možných krocích, které by vedly k ukončení ekonomické izolace turecké komunity na severu Kypru. Touto otázkou se budou ministři zahraničních věcí podrobněji zabývat na své příští pravidelné schůzce v lednu příštího roku.