Lisabonskou smlouvu zřejmě čeká další přezkum u Ústavního soudu

Skupina senátorů především za ODS chce podat stížnost k Ústavnímu soudu na novelizované parlamentní jednací řády a poté dokonce na Lisabonskou smlouvu.

Lisabonskou smlouvou se zabýval Ústavní soud v Brně již minulý rok na podzim, kdy rozhodl, že je smlouva v souladu s českým ústavním pořádkem. Nerozhodl o textu jako o celku, ale pouze o jednotlivých částech, kterých se tehdy žádost o přezkum týkala. Ústavní soudci tedy ponechali možnost pro další stížnosti a žádosti.

Senátor Jiří Oberfalzer (ODS) včera informoval ČTK, že spolu s kolegy hodlá nejprve napadnout novelu jednacích řádů obou parlamentních komor, která obsahuje tzv. zákon o vázaném mandátu. Vláda by dle něj nemohla v budoucnu rozhodnout o přesunu pravomocí na evropskou úroveň bez souhlasu zákonodárců. Vázaný mandát byl právě podmínkou pro některé senátory, aby pro Lisabonskou smlouvu zvedli v horní komoře ruku. Dle Oberfalzera, je ale neústavní, aby poslanci a senátoři rozhodovali o přesunu pravomocí jinou než ústavní většinou.

Dle předsedy ústavněprávního výboru parlamentu Marka Bendy (ODS) je tento požadavek nadbytečný. Marek Benda tvrdí, že parlament ani nemohl v novelách jednacích řádů zakotvit schvalování přesunu pravomocí 3/5 většinou, protože by se musela změnit Ústava.

Navíc kromě této stížnosti plánuje skupina senátorů podat další žádost o přezkum Lisabonské smlouvy k Ústavnímu soudu zřejmě na přelomu srpna a září. Dle Oberfalzera je příprava této žádosti téměř hotová. Senátor je přesvědčen, že by měl Ústavní soud určit minimum pravomocí, které jsou zásadní pro to, aby ČR mohla být i nadále pokládána za suverénní stát.

Český parlament již smlouvu ratifikoval. Posledním krokem, který chybí k dokončení ratifikačního procesu v Česku, je podpis prezidenta. Václav Klaus zřejmě svůj podpis připojí až po tom, co Ústavní soud rozhodne o všech žádostech o přezkum smlouvy a pouze pokud irští občané ve druhém referendu Lisabonskou smlouvu schválí. Lisabonská smlouva čeká také na podpis prezidentů v Polsku a Německu.