Kyperské volby: naděje na sjednocení ostrova

O víkendu se konalo první kolo kyperských prezidentských voleb. Současný prezident Tassos Papadopoulos, který je známý pro svůj odmítavý postoj k opětovnému sjednocení ostrova, po těsném souboji do druhého kola voleb nepostoupí.

Souvislosti:

Kypr je rozdělen od roku 1974, kdy v jižní části ostrova došlo k převratu vedenému řeckými Kypřany a podporovanému tehdejší řeckou vojenskou juntou a sever Kypru obsadila turecká armáda. Turecko také nikdy neuznalo existenci samostatného jižního Kypru a spory o ostrov představují jednu z nejzásadnějších překážek vstupu Turecka do Evropské unie.

Vztahy Kypru a Turecka se zhoršily po roce 2004 kdy se krátce před vstupem do EU podařilo prezidentu Papadopoulosovi přesvědčit řecké Kypřany, aby v referendu odmítli plán OSN na znovusjednocení ostrova a znemožnili tak obyvatelům chudšího severu čerpat výhody vyplývající z členství v Unii.

Skutečnost, že turečtí Kypřané v odděleném referendu hlasovali pro sjednocení ostrova jen posílilo jejich zášť vůči jižnímu Kypru.

Témata:

Přestože byl favoritem letošních prezidentských voleb dosavadní prezident Tassos Papadopoulos zastávající odmítavý postoj k opětovnému sjednocení ostrova, v těsném zápase s kandidátem Demokratického shromáždění Ioannisem Kasoulidesem a komunistou Demetrisem Christofiasem svůj boj o znovuzvolení prohrál.

Do druhého kola prezidentských voleb, které se budou konat příští neděli, 24. února 2008, postupují tedy Kasoulides s 33,51% hlasy a Christofias s 33,29% hlasy. Obyvatelé Kypru tedy dali zjevně přednost kandidátům, kteří se k vyjednávání s tureckým severem staví otevřeněji. Papadopoulos skončil ve volbách, které se nesly ve znamení vysoké účasti (voleb se zúčastnilo 90% voličů), na třetím místě s 31,79% hlasů.

Stanoviska:

Ioannis Kasoulides, vítěz prvního kola, podle informací Kyperské tiskové agentury poděkoval všem voličům, kteří mu v prvním kole odevzdali svůj hlas a požádal je o podporu i v druhém kole. „Všechen optimismus a naděje, kterou vkládáme do Kypru v 21. století musíme nyní přeměnit na činy“. Podle Kasoulidese „přišel čas pro všechny, kteří věří, že by se Kypr měl stát moderní evropskou zemí, která je schopná překonat vše, co občany Kypru zvláště během posledních let rozdělovalo, a uvědomuje si zásadní hodnoty, které nás spojují.“

Demetris Christofias uvedl: „Čas pracuje proti Kyperské republice. Na základě této situace budou muset občané Kypru příští neděli rozhodnout zásadní dilema týkající se směřování a náplně spravedlivého a životaschopného řešení kyperského problému“. Hrozba rozdělení ostrova nevychází podle něj pouze z neústupnosti Turecka, ale také z „možnosti špatné volby“.

Tassos Papadopoulos ve svém povolebním vystoupení připomněl pozitivní události, k nimž během jeho pětiletého období došlo – vstup země do EU, „záchranu kyperské republiky v dubnu 2004“, stabilní hospodářský růst nebo přijetí eura. Občané by však podle něj měli být ostražití k budoucímu vývoji kyperského problému.