Komise zahájila konzultační proces k budoucnosti zpracování kovů v EU

Evropská komise včera zahájila veřejný konzultační proces k otázce budoucího zpracování kovů v Evropské unii. Důvodem je rostoucí konkurence Číny a rostoucí ceny surovin.

Evropská komise vypracovala analýzu týkající se zpracování kovů z pohledu strukturálních změn a současného vývoje. Z analýzy vyplývá, že pro zpracovatele kovů v EU jsou nejdůležitější suroviny a energie. Jejich ceny jsou určující pro konkurenceschopnost evropských zpracovatelů kovů na světových trzích. Komise v analýze konkrétně uvádí, že náklady na energie a suroviny představují 50 – 90% celkových nákladů na zpracování kovů.

Novým globálním hráčem v oblasti výroby kovů se stala Čína. Na světových trzích se surovinami tak nejvíce konkuruje Evropské unii. V oblasti spotřeby kovů si EU v roce 2004 sice stále držela prvenství u hliníku, mědi, olova a niklu, ale Čína ji začíná postupně dohánět. Už před dvěma lety byla největším spotřebitelem oceli a zinku.

Zainteresované osoby se během konzultačního procesu mohou vyslovit k těmto otázkám:

  • jakým způsobem podporovat recyklaci kovového odpadu

  • jak nejlépe připravit technické pokyny ke směsím v rámci programu REACH

  • jakým způsobem rychlá a úplná liberalizace trhů s energiemi může ovlivnit konkurenceschopnost sektoru zpracování kovů

  • jakým způsobem zajistit spravedlivou soutěž ve světě v oblasti výroby a obchodu s kovy

Evropský komisař pro podnikání a průmysl Günter Verheugen prohlásil: „Zpracování kovů v EU hraje důležitou roli také pro další zpracovatelský průmysl. Musíme zlepšit přístup k surovinám v kontextu spravedlivé mezinárodní soutěže a zajistit cenově dostupnou energii.“

Vyjádření k otázkám je možné zasílat na e-mailovou adresu entr-consult-metals@ec.europa.eu do 15. října 2006.