Komisaři žádají Barrosa o změnu systému evropských fondů

V dopise, do kterého měl EurActiv možnost nahlédnout, čtyři evropští komisaři žádají svého předsedu Josého Manuela Barrosa, aby od roku 2014 sjednotil evropské fondy pod jednotnou hlavičku. Mělo by se zabránit tomu, aby se zaměření jednotlivých fondů překrývala a zároveň by to vedlo k jejich efektivnějšímu využití.

Komisaři László Andor (zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění), Dacian Cioloş (zemědělství a rozvoj venkova), Maria Damanaki (rybolov a námořní záležitosti) a Johannes Hahn (regionální politika) ve společném dopise volají po sjednocení nástrojů svých politik pod jednotný strategický rámec.

V současnosti se jednotlivé fondy – Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti, Evropský rybářský fond (EFF), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) – řídí zvláštními „strategickými směry“. Znamená to, že není centrálně určeno, kde a jak by jejich hlavní kapitoly měly být využity.

Citlivější by podle čtyř komisařů bylo, kdyby všechny fondy získaly jeden strategický rámec. Nejenom, že by se díky tomu omezilo jejich překrývání, ale také by je to přiblížilo strategii Evropa 2020, která určí, kam budou směřovat hlavní evropské výdaje v nadcházející dekádě.

Právě v souvislosti s novou evropskou strategií a s blížícím se zahájením jednáních o unijním rozpočtu pro období 2014-2020 se začalo také diskutovat o budoucnosti evropských fondů (EurActiv 24.08. 2010).

Ve svém dopise komisaři uvádějí, že současný systém financování není optimální a jejich návrh by „pomohl omezit fragmentaci jednotlivých nástrojů a umožnil by výhodnější propojení fondů s nejdůležitějšími evropskými prioritami.“

Jasnější, levnější, lepší?

Dále zdůrazňují, že nový systém by také „zprůhlednil systém pro členské státy, omezil náklady na administrativu a ukázal by, jak by unijní politiky měly být koordinovány na národní, regionální a místní úrovni.“

Určité indicie naznačují, že by regiony tuto změnu podpořily. Rada evropských obcí a regionů (CEMR) včera (7. září) návrh uvítala, s tím že v minulosti měly regionální a místní samosprávy potíže s koherencí podporovaných projektů. Vinu nesla právě přílišná fragmentace jednotlivých fondů.

Podle komisařů by měl být rozdílný charakter fondů zachován, ale hlavní linie jejich využití by měly být nejprve definovány na centrální úrovni.

„CEMR již několik let doufá, že se objeví návrh, který by umožnil zefektivnit výdaje na regionální rozvoj,“ uvedl ve svém prohlášení Frédérick Vallier, generální tajemník CEMR.

„Návrh komisařů rozhodně vítáme a věříme, že jej předseda Komise a Rada podpoří. Evropský parlament po takovém kroku volal již dříve.“