Kdo přijde k evropským volbám?

Podle posledního průzkumu veřejného mínění pouze třetina obyvatel členských států EU vyjádřila svou vůli jít k nadcházejících červnovým volbám do Evropského parlamentu. Výsledky průzkumu vyvolávají obavy, že v červnu bude účast rekordně nízká.

Podle celoevropského průzkumu, který si nechal vypracovat Evropský parlament, 34% voličů se hodlá účastnit červnových voleb, zatímco 19% respondentů řeklo, že určitě k volbám nepůjde.

Avšak v porovnání s podobným průzkumem uveřejněným před posledními evropskými volbami v roce 2004 se procento účasti voličů rozhodnutých jít k volbám nezměnilo. Z průzkumu, který se tehdy konal v 15 členských státech v květnu 2004, vzešla stejná čísla (34% a 19%).

Tehdejší průzkum ukázal veliký rozsah mezi zamýšlenou volební účastí v různých státech. 82% Řeků se vyjádřilo, že pravděpodobně půjdou k volbám oproti pouhým 34% Britů, kteří by obecně k volbám „spíše“ nešli.

V posledním průzkumu podíl respondentů, kteří „spíše“ chtějí jít k volbám, je nejvyšší v Belgii (70%), zatímco obyvatelé Spojeného království se opět nejméně zajímají o evropské volby. Pouze 30% z nich je odhodláno určitě jít k volbám.

Od prvních přímých voleb do Evropského parlamentu v roce 1979 se volební účast neustále snižuje. Klesající trend účasti vyvolává kritiku, že se evropské instituce občanům vzdalují. V posledních volbách v roce 2004 přišlo k volebním urnám pouze 45, 5% občanů oproti 63% v roce 1979.

Průzkum potvrzuje, jak již minulé výzkumy ukázaly, že pouze lidé, kteří řekli, že „určitě“ či „spíše“ půjdou k volbám, se voleb pravděpodobně zúčastní.

Evropský parlament je znepokojen trvalým snižováním účasti v průběhu let a z toho důvodu spustil minulý měsíc kampaň ve všech členských státech, aby přitáhl pozornost k evropských volbám (EurActiv 18/03/09).

Kampaň se zaměřuje na možnost volby – billboardy a poutače je možné ostatně vidět už i v České republice. Parlament doufá, že mu pomůže zvýšit zájem a informovanost o evropských volbách. Očekává se, že se politická diskuse, která se naplno rozjede v následujících týdnech, pomůže přilákat nerozhodnuté voliče.

Podle průzkumu se ze všech věkových skupin nejméně zajímají o evropské volby studenti. Až 27% z nich řeklo, že k volbám určitě nepůjde. Ve snaze změnit tento klesající trend spustila tento měsíc Evropská komise ve spolupráci s hudební stanicí MTV celoevropskou kampaň, aby podpořila mladé lidi v účasti v evropských volbách (EurActiv 14/04/09).